Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta a tövén a legszélesebb, előrefelé ívben elkeskenyedik. A fej nyaki része mindig fekete, de a fekete részt az előtor legtöbbször eltakarja, és ez a jelleg csak előre húzott fej esetében látható. A ♂ ivarkészülékének vége szimmetrikus, kerekítve keskenyedik, erősen kitinizált oldallemezei középen a hegyén majdnem összeérnek (). Teste egyszínű vörösbarna, a csáp töve sötét vagy felülete fekete foltos, sőt egészen fekete is lehet. 5—7 mm.

Előfordul a Központi- és a Keleti-Alpokban, Horvátországban és a Kárpátok egész vonulatában; ez utóbbi helyen gyakori. Magyarországon csak a Dunántúl egyetlen pontjáról (Siófok) ismeretes, de ez az adat még megerősítésre szorul. Előfordulása az észak-magyarországi hegységekben biztosra vehető. Tápnövénye irodalmi adatok szerint az Alnus viridis, valamint különböző Salix-fajok, és valószínűleg a Sorbus aucuparia is (= quinquepunctata auct. nec Fabr.)

Változatai:

1 (2) Teste egyszínű vörösbarna. — Közönséges
forma typica

2 (1) Testük fekete vagy fekete foltos.

3 (4) Teste alul egyszínű vörösbarna, szárnyfedőin azonban fekete folt vagy foltok vannak. — Gyakori
ab. rubriventris Kasz.

4 (3) Testük alul fekete.

5 (6) Teste felül egyszínű vörösbarna. — Gyakori
ab. pectoralis Kasz.

6 (5) Testük felül fekete vagy fekete foltos.

7 (8) Az előtor háta egyszínű vörösbarna, a szárnyfedőkön fekete foltok vannak. — Nem ritka
ab. rufithorax Kasz.

8 (7) Az előtor háta egyszínű fekete vagy nagyrészt fekete.

9 (10) Szárnyfedői egyszínű vörösbarnák, az előtor hátának korongján igen nagy és elmosódott szélű fekete folt van. — Ritka (Pietros)
[ab. plagicollis Kasz.]

10 (9) A szárnyfedők alapszíne fekete, legfeljebb elmosódott szélű sötétbarna foltokkal.

11 (14) Lábaik világosbarnák, testük nem egyszínű fekete.

12 (13) Az előtor hátának oldalai, valamint a szárnyfedők széles szegélye elmosódott szélű barna csíkkal, a szárnyfedők töve is barna, teste egyébként fekete. — Ritka (Retyezát, Ratosnya)
[ab. Iimbata Csiki]

13 (12) Teste egyszínű barna, a szegélye felé világosabb. — Ritka (Körösmező, Fenyőháza)
[ab. brunnea Kasz.]

14 (11) Teste egyszínű fekete, lábai is feketék. — Ritka (Körmöcbánya, Körösmező)
[ab. Hades Kasz.]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Gonioctena interposita

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás