Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 3)

Találatok

1. oldal (1 - 3 / 3)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-06-06 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2020-06-21 Kárpáti Marcell
k.marci
Alex Menrich, Hapka Tamás, Vörös Zsuzsanna, Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2020-06-21 Kárpáti Marcell
k.marci
Alex Menrich, Hapka Tamás, Vörös Zsuzsanna, Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Csápja hosszú, az előtor tövét messze túlhaladja, a 3. csápíz sokkal hosszabb, mint az 5., és a 10. íz is hosszabb, mint amilyen széles. Hosszúkás tojásdad alakú és fényes (♂), vagy szélesebb és zsírfényű, finoman recézett (♀). Az előtor háta meglehetősen lapos, tövén a legszélesebb, előrefelé gyenge ívben elkeskenyedik. A szárnyfedők pontsorai a szegély felé erősödnek, közterecskéi gyengén domborúak, nagyon finoman és elmosódottan pontocskázottak (♂), vagy a pontok köze recézett (♀). Feje, hasa, a csápok vége és lábai feketék, lábszárai nagyrészt vagy csak a külső lapjukon sárga színűek. Az előtor háta és a szárnyfedők rajzolata nagyon változatos. 6—7 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint Szibériában. A Kárpátok egész vonulatában elterjedt, Magyarországon ritka, és eddig csak a Kőszegi-hegyekből, valamint a Mecsek hegységből került elő, de középhegységeink magasabb tájain előfordulása másutt is várható. Tápnövényei különböző Salix-fajok (triandra, viminalis, fragilis és purpurea) (= triandrae Suffr.)

Változatai:

1 (26) Az előtor hátának korongja fekete, oldalszélei sárgásvörös színűek.

2 (3) Szárnyfedői egyszínű vörösessárgák, fekete foltok nélkül (). —
Gyakori
forma typica

3 (2) A szárnyfedőkön 1 vagy több fekete folt van.

4. (7) A szárnyfedőkön 1—1 fekete folt van.

5 (6) Középen a 8. közterecskében van 1—1 kis fekete folt (). — Ritka (Pelsőc)
[ab. unireducta Kasz.]

6 (5) Elöl a válldudor és a varrat között van 1—1 fekete folt (). — Előfordul a törzsalakkal együtt (Pécs, Gombaszeg, Resicabánya)
ab. Gebhardti Kasz.

7 (4) A szárnyfedőkön 2 vagy több fekete folt van.

8 (13) A szárnyfedőkön 2—2 fekete folt van.

9 (10) A varrat mellett elöl és hátul van 1—1 fekete folt (). — Ritka (Fenyőháza, Gombaszeg)
[ab. reducta Kasz.]

10 (9) A hátulsó varrat menti folt hiányzik.

11 (12) Elöl a varrat mellett és a válldudoron van folt (). — Nem ritka
ab. Langhofferi Kasz.

12 (11) Elöl a varrat mellett és középen a szegély közelében van 1—1 folt (). — Ritka (Fenyőháza)
[ab. trapezoidalis Kasz.]

13 (8) A szárnyfedőkön 3—3 vagy több fekete folt van.

14 (17) A szárnyfedőkön 3—3 fekete folt van.

15 (16) 2—2 folt a szárnyfedők tövében és 1—1 folt a szegélyen a szárnyfedők közepe táján fekete (). — Nem ritka
ab. Csikii Kasz.

16 (15) A varrat mentén 1—1 folt a tövében és 1—1 a közepe mögött, valamint a szegély mellett 1—1 folt a közepe táján fekete (). — Ritka (Herkulesfürdő)
[ab. hexagonalis Kasz.]

17 (14) A szárnyfedőkön 4 vagy 5 fekete folt van.

18 (25) A szárnyfedők foltjai szabadok.

19 (24) A szárnyfedőkön 4—4 fekete folt van.

20 (21) A vállbütykön nincs fekete folt (). — Ritka (Liptóújvár)
[ab. Stredai Kasz.]

21 (20) A vállbütykön van fekete folt.

22 (23) Elöl a vállbütykön és a varrat mellett, továbbá a szegély mellett középen és a vége előtt van 1—1 folt (). — Ritka (Lokve, Fenyőháza)
[ab. Stilleri Kasz.]

23 (22) A vállbütykön és a varrat mellett elöl, továbbá a szegély mellett középen és a varrat mellett a közepén túl van 1—1 fekete folt (). — Sokkal gyakoribb, mint a törzsalak
ab. Mihóki Kasz.

24 (19) A szárnyfedőkön 5—5 fekete folt van (). — Közönséges
ab. decastigma Duftschm.

25 (18) A szárnyfedők középső szegélyfoltja és hátulsó varratfoltja harántirányban összefolynak, ezen kívül 3—3 szabad fekete foltja van (). — Ritka (Resicabánya)
[ab. Kanabéi Kasz.]

26 (1) Az előtor háta egyszínű fekete.

27 (28) Szárnyfedői egyszínű vörösbarna színűek, fekete foltok nélkül (). — Gyakori
ab. Kraatzi Westh.

28 (27) Szárnyfedői feketék vagy fekete foltosak.

29 (38) A szárnyfedőkön 1—5 szabadon álló fekete folt van.

30 (31) A szárnyfedőkön 1—1 folt van elöl a vállbütyök és a varrat között (). — Ritka (Gombaszeg)
[ab. biscutellata Kasz.]

31 (30) A szárnyfedőkön több fekete folt van.

32 (33) A szárnyfedőkön 3-3 fekete folt van: 1-1 a vállbütykön, 1-1 a vállbütyök és a varrat között és 1-1 a szegély mellett középen (). — Gyakori
ab. Mocsáryi Kasz.

33 (32) A szárnyfedőkön 4 vagy 5 fekete folt van.

34 (37) A szárnyfedőkön 4—4 fekete folt van.

35 (36) 3—3 folt van a szegély mellett és 1—1 elöl a vállbütyök és a varrat között
(). — Ritka (Lokve)
[ab. Apfelbecki Kasz.]

36 (35) 2—2 folt van a szegély mellett és 2—2 folt a varrat mellett (). — Gyakori
ab. bisquadripunctata Csiki

37 (34) A szárnyfedőkön 5—5 fekete folt van (). — Gyakori
ab. nigricollis Westh.

38 (29) Szárnyfedői egyszínű feketék vagy 2 folt összefolyt.

39 (40) A szárnyfedőkön a középső szegélyfolt és a közepe mögötti varratfolt összekötött, ezenkívül 3—3 szabadon álló foltja van (). — Ritka (Csucsa)
[ab. Bírói Kasz.]

40 (39) Szárnyfedői egyszínű feketék. — Közönséges
ab. Satanas Westh.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Gonioctena linnaeana

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás