Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 1 / 1)

Találatok

1. oldal (1 - 1 / 1)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2020-06-19 Kárpáti Marcell
k.marci
Alex Menrich, Hapka Tamás, Vörös Zsuzsanna, Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Valamennyi lába egyszínű fekete, lábszárai is fekete színűek. Csápja rövid, és 3. íze ugyanolyan, mint a 4. és 5., a 10. csápíz pedig olyan széles, mint amilyen hosszú. Teste fényes, az előtor háta középen finoman, kétoldalt durván pontozott, a szárnyfedők pontsorai finomak, közterei teljesen laposak és finoman pontocskázottak. Teste széles és zömök. Feje, pajzsocskája és hasa, valamint lábai fekete színűek, az előtora és szárnyfedői az egyszínű sárgától a feketéig változnak, többnyire fekete foltosak. 5,5—7 mm.

Holarktikus elterjedésű faj. Magyarországon a középhegységek magasabb tájain a patakpartokon, vizenyős rétek mentén, lápok szegélyén Salix-fajokon (elsősorban a S. cinerea-n és aurita-n) helyenkint igen közönséges (V—VII.)

Változatai:

1 (10) Szárnyfedőik egyszínű vörösek, nincs rajtuk fekete folt.

2 (3) Az előtor háta egyszínű vörös, fekete folt nélkül (). — A törzsalaknál
gyakoribb
ab. Gradli Heyd.

3 (2) Az előtor háta fekete vagy fekete foltos.

4 (9) Az előtor háta nagyrészt vörös, a tövében vagy a töve előtt fekete foltos.

5 (6) Az előtor tövében egy nagy, széles, fekete csík húzódik (). - Gyakori (= reniplagiata Penecke)
ab. coliaris Gradl

6 (5) Az előtor töve előtt 2 vagy 3 fekete foltocska van.

7 (8) Az előtor korongján 2 kis, fekete folt van (). — Elég ritka (Mecsek hegység)
forma typica

8 (7) Az előtor korongján 3 kis, kerek folt van (). — Ritka (Zágráb)
[ab. tripuncticollis Kasz.]

9 (4) Az előtor háta egyszínű fekete (). — Irodalmi adatok szerint Magyarországon is előfordul
ab. bicolor Kr.

10 (1) Szárnyfedőik feketék vagy fekete foltosak.

11 (26) Mindegyik szárnyfedőn 1—5 szabadon álló fekete folt van.

12 (13) Az előtor hátának tövében 3 kis, kerek fekete folt van, a szárnyfedőkön csak 2—2 fekete folt látható a tövükben, a többi folt hiányzik (). — Ritka (Bükk hegység, Zempléni-hegyek)
ab. trimaculata Pic

13 (12) Az előtor hátának tövében 1 nagy harántos és széles fekete folt húzódik.

14 (15) A szárnyfedőkön 1—1 fekete folt van vagy a vállbütykön, vagy elöl a varrat mellett (). — Ritka (Bükk hegység)
ab. monostigma Achard

15 (14) A szárnyfedőkön több fekete folt van.

16 (17) A szárnyfedőkön elöl 2—2 fekete folt van (). — Gyakori
ab. distigma Achard

17 (16) A szárnyfedőkön 3 vagy több folt van.

18 (21) A szárnyfedőkön 3—3 fekete folt van.

19 (20) A szárnyfedők tövében levő 2—2 folton kívül középen a szegély mellett is van 1—1 fekete folt (). — Gyakori
ab. basipunctata Panz.

20 (19) A tövi 2—2 folton kívül a varrat mellett van 1—1 fekete folt a közepén túl (). — Ritka (Bükk hegység)
ab. interversa Achard

21 (18) A szárnyfedőkön 4 vagy 5 fekete folt van.

22 (25) A szárnyfedőkön 4—4 fekete folt van.

23 (24) A vállbütykön, a tövében a varrat mellett, a szegély mentén középen és a varrat mellett a közepe mögött van 1—1 fekete folt (). — Közönséges
ab. quadripunctata Heyd.

24 (23) A hátulsó varrat menti folt hiányzik, de a szegély mellett a vége előtt van még 1—1 fekete folt (). — Ritka (Vihorlát)
[ab. quadrimaculata Heyd.]

25 (22) A szárnyfedőkön 5—5 fekete folt van (). — Közönséges
ab. decempunctata L.

26 (11) A szárnyfedők fekete foltjai összefolynak, esetleg részben vagy egészen fekete színűek.

27 (32) Az előtor hátának tövében széles fekete szalag húzódik, amely néha az elülső szegélyig ér; oldalai mindig vörösek.

28 (29) A szárnyfedők alapszíne vörösessárga, a fekete foltok közül 2 vagy 3 különböző módon összefolyik (). — Faunánkban közönséges (= c-notata Pic, mediolineata Pic)
ab. Baaderi Panz.

29 (28) A szárnyfedők alapszíne fekete, de legalább a szegélye világos.

30 (31) A szárnyfedők szegélye, töve, varrata hosszának első harmadáig, és olykor a fekete alapon 1—2 elmosódott, kis világos folt vörös (). — Ritka (Tátra, Lokve)
[ab. ornata Csiki]

31 (30) Olyan, mint az előző, de csak a keskeny oldalszegélye és a tőszegélye vörös (). — Ritka (Tátra)
[ab. cincta Weise]

32 (27) Az előtor háta és a szárnyfedői is egyszínű feketék, legfeljebb a szárnyfedők mellfedője vörösbarna. — Ritka (Újpest)
ab. calcarata Fabr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Gonioctena viminalis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás