Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők vége lemetszett és oldalt gyengén kikanyarított, szögletei élesek és hegyesek (). Az előtor háta nagyon sűrűn pontozott, a pontok érintkeznek, elülső szögleteik kerekített tompaszögűek. A hátulsó combon nincs fogacska. Felülete aranyoszöld, szárnyfedői egyszínű aranyoszöld, rézvörös vagy kékeszöld színűek, a 2—5. közterecske bíbor vagy sárgaréz-színű. 6—9 mm.

Előfordul Európában és Szibériában. Typha-, Carex- és Sparganium-fajok levelein él. Faunaterületünkön elsősorban a síkság és dombvidék lakója, általánosan elterjedt és gyakori faj (IV—VII.)

Változata:

1. Szárnyfedői egyszínű aranyoszöldek, rézvörösek vagy kékeszöldek, korongjukon hiányzik a bíbor vagy sárgaréz-színű sáv. — A törzsalak közt gyakori
ab. viridula J. Sahlb.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

gyékénybogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Donacia vulgaris

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás