Leírás

Az előtor háta a középen, de különösen a tövén jól kivehetően pontozott, a duzzadt oldalpászta belső szegélyén rendkívül durva és mély pontokkal. Kétoldali bemélyedése rövid és sekély, a pontok között finoman recézett, zsírfényű. A szárnyfedők pontozása rendkívül durva és sűrű, helyenkint ráncos, csak a szélső pontok rendeződnek egy pontsorba, 2. pontsor nem alakult ki. Az előtor háta a tövén párhuzamos, előrefelé széles ívben elszűkül. Fekete, kissé kékesen fénylő. 7—10 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európa nagy részében, Magyarországon a síkság és a dombvidék lakója, a rokon fajok közt a leggyakoribb. Irodalmi adatok szerint tápnövényei: Linaria-, Mentha-. Origanum-, Galeopsis-, Stachys-fajok, továbbá a Veronica triphyllos és arvensis (= sanguinolenta Küst. nec L.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)