Leírás

A pontszernek közötti folt fehéressárga. Az előhát fekete rajzolata nem bocsát középen nyúlványt a pronotum hátulsó részére (19. ábra: N - S). A potroh hasoldalának rajzolatai változatosak, de elemei sohasem rendeződnek 3 határozott, hosszanti sávba. A pygophor felső középrésze gyengébben kiemelkedő (19. ábra: L). A test alapszíne élénkpiros. A test színezete erősen változó (22. ábra). A tor oldalsó és alsó felülete rendszerint nagyrészt fekete, az elülső csípők előtti barázda sárgásfehér. A középső csípők közötti Y alakú borda fehér. A connexivum disztális foltjai rendszerint fehérek. A csápok, a 2. szipókaíz proximális része és a 3. íz fekete, igen ritkán az egész szipóka sötét. A lábak pirosak, fekete foltokkal vagy gyűrűkkel, ritkán az egész láb fekete. A hasoldal színezete igen variál, a tipikus példányokon 3, fekete foltokból álló rajzolatsor húzódik. Vannak azonban teljesen fekete hasú példányok is. A két véglet között minden átmenet megtalálható. Újabb vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a pot.roh hasoldalán színezeti megváltozás játszódik le a példányok élete folyamán. Melanin rakódik le a pigmentrétegbe, ezért a hasoldal fokozatosan megsötétedik. 12 - 17,5 mm.

Európa egész területén előfordul, megtalálható Kisázsiában, Iránban, Elő-Indiában és a Szovjetunió déli területein. Napsütötte pusztafüves lejtők, karsztosodó területek, lomb- és tűlevelű erdők kiterjedt, száraz tisztásain, xerotherm helyeken gyűjthető. A növényeken, gyakran virágokon tartózkodik. Főleg a cserjés, karsztos, keleti és déli fekvésű domb- és hegyoldalakon található, de száraz homokos réteken, pusztákon is előfordul. Az embert nem támadja meg, de ha védekezésre kényszerül, fájdalmasan szúr. Hazánkban leginkább középhegységeinkben gyakoribb, de szórványosan az egész országban előfordul, gyakori faj. Rajzása rövid, imágói májustól augusztus közepéig-végéig találhatók. Egyetlen nemzedéke fejlődik, lárva alakban telel. Az imágók a nyár közepén a leggyakoribbak (= cruentus RIB., interrupla KOL., picta KOL.) - gyilkospoloska


iracundus PD. ssp. iracundus PD.

Változatai:
1 (6) Az előhát elülső része teljesen fekete.
2 (3) Az előhát teljesen fekete. - Hazánkban még nem találták [f. caucasica KOL.]
3 (2) Az előhát hátulsó része legalább részben piros.
4 (5) Az előhát hátulsó részének piros színezetét teljesen körülzárja a fekete
színezet (19. ábra: N). - A törzsalak között fordul elő (= amabilis STICH., armeniaca STICH.). f. nigripes KOL.
5 (4) Az előhát hátulsó részének piros színezetét nem zárja teljesen körül a fekete rajzolat (19. ábra: O). - A törzsalak között található f. Soósi BEN.
6 (I) Az előhát elülső részén piros színezet van.
7 (8) Az előhát hátulsó részének piros színezetét fekete rajzolat zárja körül (19. ábra: P). - A törzsalak között él f. Hoberlandti BEN.
8 (7) Az előhát hátulsó részének piros színezetét nem zárja körül teljesen a fekete rajzolat (19. ábra: R - S).
9 (10) Az előhát elülső részén 2 különálló piros folt van (19. ábra: R). - Gyakori f. iracundus PD.
10 (9) Az előhát elülső részének piros foltjai összeolvadtak (19. ábra: S). - Hazánkban még nem találták [f. rubra BEN.]
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva