Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 58)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 28)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-08-20 Bán Csaba
bancs
Bán Noémi, Bán Levente, Bogner József, Bánné Varga Klára, Bán Csaba 1 4 arrow_drop_down
2021-07-28 JoeGreat JoeGreat 3 1 arrow_drop_down
2021-05-03 Székely Áron
szekelyaron
Székely Áron, Mészáros Ádám 1 2 arrow_drop_down
2021-04-24 Székely Áron
szekelyaron
Székely Áron, Mészáros Ádám 1 2 arrow_drop_down
2020-07-02 Tóth Béla
futor
futor 1 2 arrow_drop_down
2020-06-04 u_1591294001 Gécziné Nagy Mária 1 arrow_drop_down
2020-06-04 Soproni János Soproni János 1 1 arrow_drop_down
2020-05-28 Tóth Béla
futor
futor 1 3 arrow_drop_down
2020-05-16 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert 1 3 arrow_drop_down
2020-05-13 Tóth Béla
futor
futor 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758) – Gyűrűscombú barázdáscsíkbogár

A test hossza 15,7–18,0 mm. A fej sárgásbarna, rajta jellegzetes kettős V-alakú fekete rajzolat van (404. ábra). A fejtető az apró pontok miatt ráncoltnak tűnik, a az apró pontok között sűrűn álló nagyobb pontok vannak. A csáp alapja sárgásbarna, az 5–11. csápízek a csúcs felé fokozatosan sötétebb barnák. A 3. csápíz hossza a 2. íz hosszának több, mint kétszerese. A tapogatók sárgásbarnák, csúcsaik sötétek. Az előhát sárgásbarna, jellegzetes fekete rajzolata van, pontozása durva és sűrű; közepén nagy, félhold alakú pontok vannak. Ezek között apró, megnyúlt pontocskák találhatók, egyes nőstényeken ráncolt. A szárnyfedő alapszíne is sárgásbarna, de az apró, sűrűn szórt, sötét foltok miatt feketének tűnik. Oldalai és a varrat melletti keskeny sáv sárgásbarna. Pontozása sűrű és durva: a félhold alakú pontok között elszórva kis pontok és megnyúlt pontocskák vannak. Egyes világos egyedeken csak a csúcs előtt van fekete szalag. A nőstények szárnyfedőjén 4–4 hosszanti hosszú szőröket viselő barázda található. A hasoldal nagyrészt fekete, az előmell, a mellfedőperem, a mellfedő és a potroh 2–6. haslemezének oldalai vagy hátulsó éle szélesen sárgásbarna. Az utómell oldalszárnyai viszonylag keskenyek: a középső csípők csúcsánál mért szélességük alig több, mint az utótori melltőlemez középső csípők között mért szélessége. A hasoldal pontozott, a hátsó csípő felszíne a sűrű és durva pontozás miatt ráncoltnak tűnik. A combok és a tomporok nagyrészt sárgásbarnák, a hátsó comb alapi fele fekete, a lábszárak és a lábfejek nagyrészt sötétbarnák vagy feketék. A mellső lábfej 4. és 5. íze vöröses-sárgásbarna. A hímek mellső és középső karmai hosszúk, az elülső karom vaskosabb és hosszabb, mint a hátulsó karom. A mellső láb kiszélesedett lábfejízeinek talpán a belső oldalon, a hátsó részen egy nagy, az elülső részen 2 kisebb tapadókorong van; a külső oldalon az oldalak felé egyre jobban kiszélesedő tapadóserte csoportok vannak. A mellső láb második lábfejízének hátoldalán, az elülső részén kb. 10 nagy pont van. A középső láb első három lábfejíze enyhén kiszélesedett, talpán a külső félen 20-25 tapadóserte, a belső félen ízenként egy sertecsomó található. A nőstények előhátának oldalain egy-egy szőrökkel kitöltött gödröcske van. A szárnyfedő negyedik bordája a harmadik és ötödik bordától közel azonos távolságra van.

A másik fajtól legegyszerűbben a fejpajzs háromszög alakú rajzolata, valamint a többé-kevésbé sötét első haslemez és a hátsó comb tövének sötét színe alapján választhatjuk el.

Szélesen elterjedt palearktikus faj, Észak-Afrikától Nagy-Britannián át, keletre Kis-Ázsiáig, Szibériáig mindenhol megtalálhatjuk. Magyarországon gyakori. Tipikusan kisebb és nagyobb tavak növényzetben dús szegélyében él, általában kerüli a halakban gazdag vizeket. Gyakran gyűjtik egyéb, nem kiszáradó állóvizekben is. Az imágók jó repülők, a vízben telelnek át, tavasszal sekély vizeket kolonizálnak. A nőstények a növények vízfelszín feletti részeire, illetve más kinyúló tárgyakra (pl. fadarab) rakják petéiket.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

gyűrűscombú barázdáscsíkbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Acilius sulcatus

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás