Leírás

Az összetett szemektől a csápdudor csúcsáig mért távolság kisebb, mint az innen a pofák csúcsáig mért távolság (38. ábra: F). A csáp 2. ízének csúcsi gyűrűje vékonyabb, általában ugyanolyan széles, mint a középső gyűrű (38. ábra: I). A szipóka sohasem éri el a hátulsó csípőket. Az előzőnél valamivel nagyobb termetű faj (medius - szerk.). A hosszabb pofák hegye gyakran felfelé hajlik. Az összetett szemek hosszabbak, mint az azoktól a csápdudor hegyéig mért távolság. Combjain, lábszárain, főleg a lábszárak belső oldalán, hosszabb, ferdén álló szőrök lehetnek, néha viszonylag sűrűn. A hátulsó comboknak rendesen egyharmada fekete. 11—14 mm.


Közép- és Dél-Európában, valamint Ázsiában elterjedt faj. Magyarországon gyakori, de az Alföldről csak néhány példánya került elő. Április közepétől július közepéig sok példányát fogták, de előkerült novemberben is. Életmódja az előző fajéhoz (medius - szerk.) hasonló.


agilis (SCOPOLI, 1763)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva