Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az összetett szemektől a csápdudor csúcsáig mért távolság kisebb, mint az innen a pofák csúcsáig mért távolság (38. ábra: F). A csáp 2. ízének csúcsi gyűrűje vékonyabb, általában ugyanolyan széles, mint a középső gyűrű (38. ábra: I). A szipóka sohasem éri el a hátulsó csípőket. Az előzőnél valamivel nagyobb termetű faj (medius - szerk.). A hosszabb pofák hegye gyakran felfelé hajlik. Az összetett szemek hosszabbak, mint az azoktól a csápdudor hegyéig mért távolság. Combjain, lábszárain, főleg a lábszárak belső oldalán, hosszabb, ferdén álló szőrök lehetnek, néha viszonylag sűrűn. A hátulsó comboknak rendesen egyharmada fekete. 11—14 mm.


Közép- és Dél-Európában, valamint Ázsiában elterjedt faj. Magyarországon gyakori, de az Alföldről csak néhány példánya került elő. Április közepétől július közepéig sok példányát fogták, de előkerült novemberben is. Életmódja az előző fajéhoz (medius - szerk.) hasonló.


agilis (SCOPOLI, 1763)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

gyűrűscsápú karimáspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

Tudományos név:

Dicranocephalus agilis

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region