Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta erősen harántos, kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú. Feje barna vagy fekete, az előtor háta sárgásvörös, szárnyfedői világosabbak, elmosódott és keskeny varratsávval. A hátulsó combok vége, valamint hasoldala sötét. Szárnyfedői tojásdadok, vállbütykük kiálló. Szárnyas. A ♂ elülső lábfejének 1. íze valamivel szélesebb, mint a lábszár vége. A hátulsó lábszár egyenes. A utolsó haslemeze a végén középen kissé benyomott. A hímvessző rövid és széles, az elülső harmadban gyengén befűződött, a vége felé kerekítve elszűkül, egyenes oldalakkal hegyes szögletbe fut (). 1,5—2 mm.

Előfordul Európa középső részében Franciaországtól Romániáig és Kelet-Szibériában. Magyarországon ritka; eddig a Dunántúlról (Siófok, Kaposvár, Magyaróvár, Siklós), a Mátrából (Pisztrángos-tó), a Bükkből (Nagyvisnyó), a Zempléni-hegyekből (Istvánkút) és a Börzsönyből (Királyháza) került elő, de ritka. Tápnövényét nem ismerjük (= viduus Weise)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

hamis útifű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Longitarsus scutellaris

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás