Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A mell oldallemezeit sűrű fehér vagy sárgásfehér, molyhos szőrözet fedi, a mell többi részét és a potroh haslemezeit finom szürke szőrözet borítja. Fekete, a szárnyfedők kékes fémfényűek. A csápízek alapszíne fekete, a 3. íznek csak a töve (hosszának ötöde) szürkésfehér szőrökkel fedett, a többi íz bazális fele szürkésfehér. A pajzsocskát, az előtor és a fej középvonalát, valamint az előtor oldalait sűrűbb sárga szőrözet fedi, a szárnyfedők szőrözete meglehetősen gyér és egyenletes. A fej és az előtor háta sűrűn, de nem nagyon durván pontozott, nem is ráncos, a szárnyfedők a tövükön erőteljesen, de nem ráncolva pontozottak, a közepe mögött a pontozás már csak olyan erős, mint az előtor hátán. 10-15 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten, Dél-Ukrajnában és Nyugat-Szibériában, faunaterületünkön Szlovákiában, Erdélyben és Magyarországon. Jellegzetes sztyepfaj, így elterjedése is nagyon szórványos. Nálunk egyedül a Budai-hegységben (Sashegy, Farkasvölgy, Kis-Svábhegy, Máriaremete) található nagyobb számban. Lárváját, tápnövényét nem ismerjük (V-VI)

maculicornis GYLL.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

harangvirágcincér

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Agapanthia maculicornis

Források:

- cerambycidae.eu

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás