Leírás

Egyszínű sárga, vagy a combok vége fekete, máskor a has különböző mértékben elfeketedik, olyannyira, hogy az egész hasa majdnem fekete. Előtora a szegélyeken lehet sötétebb, és a korongja barnásvörös, feje, főleg a homlok és a nyak ugyancsak elsötétedhet. A szárnyfedők oldalszegélyén a váll mögött olykor 2 hosszúkás, elmosódott szélű barna folt van, sokszor a varrat hátul és a csúcs is barnás. A fej és az előtor szőrözete finom, lesimuló, sárga, a szárnyfedők szőrözete kevésbé lesimuló, kissé ferdén kifelé irányul . 9-13 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európa hegyvidékein, faunaterületünkön a Kárpátok egész területén, az alacsonyabb helyeken is gyakori. Magyarországon nagyon ritka, eddig a Soproni-hegységből (Ágfalva, Bremberg, Várhely), a Bakony hegységből (Zirc), a Bükk hegységből (Hámor, Nagyvisnyó) és a Mátrából (Mátraháza) ismerjük. A lárva életmódjáról semmit sem tudunk, valószínű, hogy fenyőfélék és lombosfák kérge alatt él. A bogár erdei tisztásokon, erdőszegélyeken a virágzó fákon, cserjéken vagy ernyősvirágokon található.


lurida FABR.

Változatai:

1. Az előtor korongja és a feje hátul fekete, hasa és lábai is részben elsötétedtek. - Gyakori
[ab. notaticollis PIC]

2. Az előtor teljesen fekete, feje legalább a csápok töve mögött a nyakig fekete. Hasa többnyire elsötétedett, és a combok vége is fekete. - Különösen a Déli-Kárpátokban és Erdélyben gyakori (= Ganglbaueri ORMAY)
[ab. suturalis OL.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó