Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, a 2,5 mm-t meghaladja. Teste megnyúlt, majdnem hengeres. Vállbütyke hiányzik, szárnyatlan. Élénk fémfényű zöld vagy kékeszöld, ritkábban kék, erősen fénylő. Csápja rövidebb, töve sárga, lábai sárgák, a hátulsó combok külső fele olykor barnás. Homlokdudorai kicsik és domborúak, középen mély gödröcske választja el őket, homlokbarázdái igen mélyek. Az előtor háta erősen és szórtan pontozott, oldalai gyengén íveltek. Szárnyfedői keskenyek, alig szélesebbek, mint az előtor háta, a végük egyenkint lekerekített és szélesen lemetszett. Felületük durván pontozott és egyenetlen. A hímvessző hosszú, majdnem párhuzamos, a vége felé egy kissé szélesebb, a vége félkör alakban lekerekített. 2,5—3,4 mm.

Előfordul Közép-Európa keleti felében, súllyal Magyarországon és a környező területeken, nyugaton Ausztriáig, északon Sziléziáig, keleten Galíciáig és Erdélyig, délen a Balkán-félsziget északi részéig. Magyarországon a hegy- és dombvidéken, elsősorban a sziklafüves és pusztafüves lejtőkön nagyon elterjedt és gyakori, xerotherm faj. Tápnövényei Euphorbia-félék (= divaricata Redtb.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

hengeres kutyatej-földibolha

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

szárnyatlan tejfűbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Aphthona lacertosa

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás