Leírás

Előhátán 7-9 sárga harántsáv húzódik végig (16. ábra: C). Clavusának és coriumának keskeny harántcsíkjai túlnyomórészt szabályosan, párhuzamosan haladnak végig, az utóbbin kissé hullámosak, membranját zegzugos foltok díszítik (16. ábra: F). Sötétbarna, feje és lábai barnássárgák. Hímjének homloka majdnem domború, mindössze a rövid, keskeny és igen sekély homlokgödör táján lapos. A hím paláján (17. ábra: D) az oldaltövisek száma 18-25. Strigilje (19. ábra: I) megnyúlt ellipszis alakú, 5-6 fésűs lemezkesorból áll. 8-9 mm.


Egész Európában előfordul, Magyarországon ritkának látszik. Faunaterületünkről eddig mindössze Pinnyéről, Csibrákról, Jasenakról, Zenggből, Nagyajtáról, Nagyszebenből és Szucsákról került elő. Kisebb állóvizekben és tavakban, nád és korhadó levelek között él.


Sahlbergi FIEB. akt.: sahlbergi
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)