Leírás

A középmezőt belülről határoló cubitus ívelten fut hátra. Karcsú, barna színű. Feje és a 4. csápíz fekete, a csáp többi íze és a tövisek barnák. A 3. csápíz vége megvastagodik. A perem keskeny, 1 egészen apró szemekből álló sor alkotja. A nyakhólyag elülső széle egyenes, a tarajok alacsonyak. A szegélymező 1-soros. Hátoldala legfeljebb ritkásan sörtézett, a félfedők erei helyenként sötétbarnák. Rövid és teljes szárnyú alakja ismert, ez utóbbi ritkább. 3-3,5 mm.


Közép-és dél-európai faj, hazánkban mindenfelé elterjedt. Réteken, bokorerdőkben él. Tápnövényei a tarlóvirág (Stachys annua), a hasznos tisztesfű (S. recta) és a sarlós gamandor (Teucrium chamaedris). Imágóit májustól szeptemberig fogták - homoki csipkéspoloska


maculata (HERRICH-SCHAFFER, 1838)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)