Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 11)

Előfordulási térkép

Leírás

A test felülete ezüstösen csillogó, többé-kevésbé jól látható hosszanti csíkokba rendezett rövid szőrökkel. Alapszíne sárgásbarna, de a feke­téig változhat. A pajzson 3 sárga, hosszanti, feketén szegélyezett csík van, az előhát hátulsó részén néha sárga foltok. 4—6 mm.


Csaknem az egész palearktikumban ismert, leggyakoribb a Földközi-tenger vidékén. Faunaterületünkön elég ritka, csupán a Duna-Tisza közéről, a Dunántúlról, a Karszt vidékéről és a tengerpartról vannak szórványos adataink. Kavicsos földön, száraz moha vagy fűcsomók alatt, vagy száraz homokban él. Leginkább Echium- és Verbascum-fajokon, továbbá Salvia és a Trifolium arvense tőlevelei alatt, vagy a Citrullus colocynti-n és az Anchusa aggregata gyökerei között található.
(IV—IX.)


dorsalis FABR.

Változatai:
1. Barna. A pajzs 3 sárgás csíkja egyetlen keret nélküli ponttá vagy vesszővé zsugo­rodott. Feltűnően keskenyebb, mint a törzsalak és a többi változat, - Ritka, eddig csak Cirkvenicáról került elő. (VII.) [ab. lineola Ramb.]
2. Sárgásbarna, előháta néha fekete. Az előhát és a pajzs közepén egy hosszanti csík húzódik megszakítás nélkül. - Ritka, Cirkvenicán gyűjtötték. (VII.)
[ab. signata Fieb.]
3. Barna. A pajzson csak a 3 csík fekete kerete látható. - Elég ritka. A horvát karsztvidéken, a Duna-Tisza közének északi és a Dunántúl északkeleti részén találták ab. deserta Stich.

Kiegészítés: ami a Fauna füzetben dorsalis néven szerepelt, valójában a lineolára vonatkozott. Létezik dorsalis nevű faj is, de nálunk nem él.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Források

Magyar név:

homoki pajzsospoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Odontoscelis lineola

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Odontoscelis dorsalis

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás