Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 9)

Találatok

Előfordulási térkép

Leírás

Szárnyfedői a 6 belső pontsor helyén sűrűn, finoman és rendezetlenül pontozottak; csak a szélső 3 pontsor rendezett. Teste széles tojásdad, meglehetősen lapos. Az előtor háta nagyon széles, oldalai a tövétől ívelten erősen elkeskenyednek. Feje és az előtor háta finoman, elmosódottan pontozott, a pontok köze recézett. Teste fekete, felül kékes, zöldes vagy bronzos fénnyel, csápjai és lábai feketék, a bazális 5—6 csápíz részben sárga, lábszárai és lábfejízei ugyancsak sárgák, elülső lábszárai azonban némelykor szurokbarnák. 2,3—3 mm.

Előfordul Délkelet-Európában (északnyugaton a Bécsi-medencéig), Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Algériában, a Kaukázusban és Kisázsiában. Magyarországon a síkság és a dombvidék száraz, füves térségein, elsősorban homokos, homokbuckás területeken nem ritka
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

homoki pázsitfű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Chaetocnema arenacea

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás