Leírás

2,6 mm-nél rövidebb, a szegélymező nagyobb részén 1-soros, mint 2-soros. A fej és az előhát fekete, a csápok sárgásbarnák. A csipkézet erei világosbarnák, világossárgák vagy fehérek, a hálószemek fehérek, áttetszők. Az oldalsó tarajok sötétehbek, mint a hátoldal. A szegélymező töve keskeny, 1-soros, 1-2 hálószemmel hátrább hirtelen kiszélesedik, itt 2-3-soros, majd néhány hálószem után végig 1-soros (rövid szárnyú), vagy hosszának harmadik negyede táján 1-2 szem hosszúsághan szabálytalanul 2-soros, különben 1-soros (teljes szárnyú alak). 2-2,6 mm.


Dél-Európában elterjedt faj, hazánkhan csak 2 helyen találták (Budapest, Gyenesdiás). Tápnövénye a gamandor (Teucrium). Repülési ideje ismeretlen.


komaroffi (JAKOVLEV, 1880) akt.: komaroffii - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)