Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb termetű faj. Szárnyfedői a vállbütyökkel együtt szélesebbek, mint az előtor háta. Az előtor hátának a pontozása finom és szórt, különösen a korongján; a pontok közei simák, fényesek. Pajzsocskája hosszabb, mint amilyen széles, fényes és sima. Az előtor háta oldalnézetből laposan ívelt (). Homloka gyengén benyomott. A szárnyfedők pontozása nem egyenletes, középen nagyon durva, helyenként a pontok harántráncokban ülnek, elöl és hátul finomabbak, nem rendeződnek sorokba. 6,5-7,5 mm.

A törzsalak Észak- és Nyugat-Európában honos, kelet felé Ausztriáig és Csehországig fordul elő; a nálunk is honos alfaj Ausztria keleti felében, Jugoszláviában, Romániában terjedt el, és azonkívül az egész Kárpát-medencében, beleértve a Kárpátokat is, csak ez az alfaj él. Faunánkban hegyvidékeinken, erdei tisztásokon, erdőszéleken, hegyi legelőkön különféle virágokon, elsősorban Compositákon nagyon közönséges. Alacsonyabb hegyvidéken V—VI., a Kárpátok alhavasi tájain VIII. végéig található.

Változatai:

1. Élénkzöld vagy kékeszöld, olykor gyenge bronzfénnyel. – Gyakori
forma typica

2. Szárnyfedői élénkkék színűek, az előtor háta zöld. - Nem gyakori
ab. aureicollis Depoli

3. Az előtor háta aranyszínű, szárnyfedői zöldek. - Előfordulása várható
[ab. discolor Gerh.]

4. Teste élénkkék, ibolyáskék vagy feketéskék. - Nagyon közönséges (= coerulescens Schilsky)
ab. subcoeruleicolor Pic
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

illír fészkesbogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Cryptocephalus aureolus illyricus

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás