Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

2,5 mm-nél mindig rövidebb, rendszerint a 2 mm-t sem haladja meg. A félfedők belső szegélye között rés van. Feje és a csápok sötétbarnák, a csápízek kb. egyforma vastagok. Csáptőtövise a fejjel egyszínű, jól látható. Tarkótövise csak apró dudor, vagy egyáltalán nem vehető ki. Az előhát sötétbarna pereme 1-2-soros. A nyakhólyag nagyon rövid, széles, az elülső széle homorúan ívelt. Az előhát nyúlványa rövid, világos. Félfedői keskenyek, hosszúak, belső szegélyük között hosszú rés van, csak a végükön fedik egymást, erezetük sötétbarna. A szegélymező 1-, elülső csücske 2-soros. 1,4-2 mm. (1. alnem: Elina FERRARI, 1878.)


Eddig csak Kisázsiából, Olaszországból és Magyarországról ismert faj, hazánkban néhány példányát fogták a Budai-hegységben. Életmódja ismeretlen, imágóit nyár végén gyűjtötték.


henschi PUTON, 1892 akt.: Kalama henschi - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)