Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az exocorium piros, közepén fekete folt látható, a többi rajzolat hasonló az előbbi fajéhoz. A hím ivarlemeze középen csak kevéssé hajlított, oldallemezei 1 részből állnak, felső széle nincsen megszakítva. A fej szélei pirossal szegélyezettek. Csak a 6. és a 7. connexivumon van 1-1 fekete folt. A membrán szegélye nagyon szélesen fehér. 8,5-10 mm.


Dél- és Közép-Európában fordul elő. Magyarországon elég gyakori, éspedig keresztesvirágúakon, elsősorban káposztaféléken, ahol főként lárvái károkat okoz hatnak. (= ornatum L., Hoffmannseggi Grsk.)

ventrale KOL.
Megjegyzés: Jelenlegi neve: ventralis

Változatai:
1 (8) Hátoldala piros vagy narancssárga.
2 (5) A tor mellszelvényei a külső szegély kivételével feketék. Lábai szintén feketék.
3 (4) A potroh hasoldala piros, közepén az ivarlemezekig terjedő háromszögű, csipkézett szélű, fekete folt húzódik, szélén, valamint a lélegzőnyílásokon fekete foltok láthatók (44. ábra: D) forma typica
4 (3) Hasának közepén a lélegzőnyílások fekete foltjaival összefolyt nagy fekete folt látható. Hasának piros szélei csak a fekete oldalfoltok között tűnnek fel. - Igen ritka. Csupán egy adatunk van Mezőkovácsházáról ab. ventralis KOL.
5 (2) A tor melloldala és a lábak pirosak vagy sárgák, illetve feketén tarkázottak.
6 (7) A tor mellszelvényei pirosak vagy sárgák. Minden torszelvényen 1-1 nagy, négyszögletes, fekete folt van, közepén pedig piros vagy sárga ún. szemfolt. Világos potrohán nagyobb vagy kisebb fekete foltok vannak. A combok nagyobb része és a lábszárak közepe sárgás. Minden connexivum-szelvény felét 1-1 fekete folt foglalja el. A pajzs nagy, fekete foltja a csúcsán kicsípett (44. ábra : E). - Faunaterületünkön ritka, csupán Budapestről, Izsákról, Keszthelyről, Magyaróvárról és Szikszó vidékéről vannak adataink. (II., VI-VII., XI.) ab. dissimile FIEB.
7 (6) A mellszelvények külső hátulsó szegélyei és a csípők pirosán vagy sárga­ fehéren szegélyezettek. A fekete foltok harántfoltokká olvadnak össze, vagy teljesen eltűnnek. A lábak sárgák, fekete foltokkal. - Hazánkban még nem gyűjtötték [ab. pectorale Fieb.]
8 (1) Hátoldala világossárga, fekete rajzolata sokszor zöldes fémfényű. A mell­ lemezek fekete rajzolata a többé-kevésbé eltűnt szemfoltok fekete kereteinek töredékeiből áll. A lábak sárgák, fekete foltokkal. A connexivum-szelvények felét 1-1 fekete folt foglalja el. - Hazánkban igen ritka, egyetlen eddig ismert lelőhelye Ajka ab. Falleni Grsk.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

káposztapoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Eurydema ventralis

Források:

- faunaeur.org

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Eurydema ventrale

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.