Fejlődési szakasz: imágó


A hátulsó lábszár belső oldalán rövid sörteszerű szőrök mellett hosszabb, finom, felálló szőrök is vannak (29. ábra: G). A csáp 1. íze olyan hosszú, mint a fej. Csápja nincs 10 mm hosszú. A 3. íz körülbelül 1,5-szer olyan hosszú, mint a 4. íz, a 2. íz több mint 1,5-szer olyan hosszú, mint az 1. íz. A következő fajhoz nagyon hasonló (gracile - szerk.) . A hím potrohvége és paramerje mint a 29. ábra: H, I. 12,5-17 mm.


Egész Európában és keletre Kazahsztánig elterjedt faj, mely Magyarországon is mindenfelé előfordul. Az irodalom szerint homokos területek lakója, azonban hazánkban legtöbb példánya a Középhegységből és alföldi szikes területekről került elő. Pete állapotban telel át, az alföldi imágók május végén, a domb- és hegyvidékiek június közepén jelennek meg. Feltehetően 2 nemzedéke fejlődik ki évente, a második ősz elején rajzik. Számos fűnemű tápnövénye ismeretes, pl. a csenkesz (Festuca), árvalányhaj (Stipa), fényperje (Koeleria), tarackbúza (Agropyron) fajok - karcsú botpoloska.


schillingi (SCHILLING, 1829) akt.: schillingii
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

karcsú botpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Chorosoma schillingii

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Chorosoma schillingi

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.