Leírás

A fej szemek előtti része alig másfélszer hosszabb a szemek mögötti résznél. A hímek csak 6. potrohszelvényükön viselnek hasi nyúlványt (39. ábra: R). Kisebb állat, a nőstények potrohának csúcsi nyúlványa mindig egyenesen hátrafelé álló. Fejpajzsának alakja más, háromszög formájú, csúcsa lekerekített. A hímek hátulsó combja nem éri el a potroh végét, csak a 6. hátlemez közepéig, a nőstényeké pedig csak az 5. hátlemez közepéig ér. Potrohának hátlemezei fényesek, a rövid szárnyú alak connexivumán nincsenek világos szalagok. A hímek teste rendszerint vörösbarna, de hasoldaluk és potrohuk fekete, a nőstények sárgásharnák, néhány helyen sötétebbek (43. ábra). 7,5-9
mm.


Európai faj, hazánkban elég ritka, szórványosan a Dunántúl több helyéről, Budapest környékéről és a Mátra hegységből ismerjük. Életmódja az előző fajéhoz hasonló, áprilistól októberig gyűjtötték.


gracilentum HORV. akt.: gracilenta - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó