Leírás

Feje nyújtott háromszögű, fekete, finom hosszú szőrök borítják. Csápja vékony, hosszú, nagyjából egyszínű, első 3 íze közel egyforma hosszú, a 4. íz jóval hosszabb, hajlott. Az előhát fekete,
felülete fényes, elülső harmada finomabban, hátulsó része durvábban rücskös. A pajzsocska fekete. A fedő barna, szegélye sárga, a hártya feketésbarna. Hasoldala egyszínű fekete, a középmellen és a potroh tövén vörös, illetve sárga hosszanti vonal húzódik. A combok feketék, a lábszárak barnák, a csúcsuk fekete. A potroh hátoldala fekete, csak a szegélyén vannak sárga foltok. Testét finom fekete szőrözet borítja. 12-14,5 mm.


Dél-Európában, Dél-Oroszországban, Szibériában és Kínában mutatták ki. Magyarországról néhány helyről került csak elő (Kispöse, Nógrádszakáll, Pálháza). Életmódja nem ismert, a hazai példányokat szeptemberben fogták.


junceus (SCOPOLI, 1763)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó