Leírás

) Az előtor hátának oldalszegélye és a szárnyfedők széles pereme felhajló. Szárnyfedőik részben sorokba rendezetten pontozottak. A karmok tövében apró fogacska van (2. alnem: Lordiconia Reitt.). — Széles tojásdad, mérsékelten boltozott, fénytelen, sötét vörösbarna, élő példányai aranyos fényűek. Felülete elmosódott, apró, barna foltokkal díszített. Alul fekete, a potrohszelvények szegélye, a mellközép oldalsó szegylemezei, a csípők, a combok vége és a lábszárak a lábfejízekkel együtt vörösbarna színűek. 9—10,5 mm; 6—7 mm széles.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, nyugaton a Rajnáig, keleten a Kaukázusig. Magyarországon főleg a dombvidéken és az alacsonyabb hegyvidéken elterjedt. Tápnövénye a Salvia pratensis (IV—VII.) (= austriaca Fabr.)

Változata:

1. Felületének színe zöldessárga vagy barnássárga. — Előfordul a törzsalak közt
ab. graminis Suffr.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó