Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az elülső lábfej erősen kiszélesedett, az 1. íz sokkal rövidebb, mint amilyen széles a csúcsán (). Az előtor hátának harántredői laposabbak és a középen elmosódottak, elülső befűződése középen valamivel mélyebb, mint oldalt, oldaldudora a középső dudor előtt kisebb, tompa. A szárnyfedőket nagyon finom, porszerű szőrözet fedi, pontozása sokkal finomabb, a közepe mögött a csúcs felé fokozatosan finomabb, a csúcson szemecskézett, kevésbé fénylő. Teste fekete, szárnyfedői a csúcsharmadban fokozatosan világosabb barnák. A ♂ csápjának 3-5. íze kevésbé duzzadt, az 1. íz gyéren pontozott. A ♀ utolsó haslemeze nem benyomott. 32-46 mm.

Előfordul Közép-Európa déli felében, Dél-Európában, Kisázsiában, valamint a Kaukázus vidékén. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé megtalálható, de ritka. Magyarországon is ritka (Parád, Keszthely, Mecsek hegység, Vaskó). Lárvája főleg a szőlő tőkéjében fejlődik, s emiatt káros, de megtalálható tölgyben és gyümölcsfákban is (VI-VIII)

miles BON.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar nevek:

katonás hőscincér

Forrás:

- Rahmé Nikola

katonás cincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

zömök hőscincér

Forrás:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

Tudományos név:

Cerambyx miles

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás