Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők pontozása durvább és sűrűbb. Az előtor háta a durva pontozás közeiben finoman recézett és fénytelen. Feje teljesen fekete, fénytelen, ráncos, elmosódottan pontozott, homlokdudorai kevésbé kiemelkedők. Teste felül sárga, sárgásbarna, alul és a lábai, csápjai feketék, de a combok vége, a lábszárak és a lábfejízek, valamint az 1. csápíz vége és a csáp töve világos. 4—6 mm.

Előfordul a palearktikus régió nagy részében Európától Japánig. Faunaterületünkön mind a síkságon, mind a hegy- és dombvidéken elterjedt és közönséges, elsősorban azonban a hegyvidéken gyakori. Tápnövényei különböző Salix-, Populus- és Betula-fajok — Kecskefűz-olajosbogár

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a csápja fekete, csupán az 1. íz vége, valamint a 2. és 3. íz töve világos. — A törzsalakkal együtt fordul elő, de nem gyakori
ab. scutellaris Chevr.

2. Az előtor hátán fekete foltok vannak, legtöbbször csápja is sötétebb, egyebekben olyan, mint a törzsalak. — Gyakoribb, mint a törzsalak
ab. luctuosa Weise

3. Az előtor háta fekete, legfeljebb az elülső és a hátulsó szegélye világos. — Ritka (Zempléni-hegyek: Pálháza)
ab. pallidipennis Küst.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kecskefűz olajosbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Lochmaea caprea

Forrás:

- György Zoltán & Merkl Ottó (2005): Seed beetles preserved in the Savaria Museum, with a national checklist of the family (Coleoptera: Bruchidae) - Folia Historico-Naturalia VIII, 2005

Lochmaea capreae

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás