Nincsenek még felhasználói találatok

Az előtor háta középen befűzött () és bemetszett, a bemetszése szögletes (1. alnem: Lema s. str.). — Az előtor háta durván és szabálytalanul, de szórtan pontozott, a szárnyfedők pontsorai elöl és hátul durvábbak, de középen finomabbak, köztereik mind laposak. Felülete zöldeskék, ritkán kék vagy feketés, lábfejei és csápjai az első ízek kivételével fekete színűek. 4—4,5 mm

Előfordul egész Európában, délen Olaszországig, továbbá Szibériában és Japánban. Faunaterületünkön általánosan elterjedt és nem ritka. Tápnövénye a Cirsium arvense, de más Cirsium-fajokon is él (IV—VIII.) (= puncticollis Curt.) — Kék árpabogár
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar nevek:

kék aszatbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

cirpelő aszatbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Lema cyanella

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae