Leírás

Az előtor háta középen befűzött () és bemetszett, a bemetszése szögletes (1. alnem: Lema s. str.). — Az előtor háta durván és szabálytalanul, de szórtan pontozott, a szárnyfedők pontsorai elöl és hátul durvábbak, de középen finomabbak, köztereik mind laposak. Felülete zöldeskék, ritkán kék vagy feketés, lábfejei és csápjai az első ízek kivételével fekete színűek. 4—4,5 mm

Előfordul egész Európában, délen Olaszországig, továbbá Szibériában és Japánban. Faunaterületünkön általánosan elterjedt és nem ritka. Tápnövénye a Cirsium arvense, de más Cirsium-fajokon is él (IV—VIII.) (= puncticollis Curt.) — Kék árpabogár
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)