Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor oldalszéle alul nem szegélyezett, igen széles és lapos, teljesen sima, nem ráncolt, felülete középen finoman és szórtan pontozott. A duzzadt oldalpászta belső oldalát igen durva, a tövében olykor ráncosán összefolyó gödörkeszerű pontok határolják. A szárnyfedők pontozása sokkal finomabb, a csúcsa felé elenyésző és finoman ráncolt. Viszonylag kisebb termetű, fényes, ragyogó sötétkék színű. 7—8,5 mm.

Előfordul Franciaországtól Közép- és Kelet-Európán át a Balkán-félszigetig és Kisázsiában Anatóliáig. A Kaukázusban, továbbá Közép-Ázsiában több sajátos alfaj helyettesíti. Magyarországon a hegy- és dombvidéken, főleg patakpartokon és tocsogós réteken gyakori. Tápnövénye a Mentha aquatica (V—VII.)

Változatai:

1. Teste zöld, az előtor hátának a töve, középvonala és kétoldalt 1—1 sáv, továbbá a szárnyfedők szegélye, varrata, valamint egy hosszanti ecsetvonás a középen elmosódott szegélyű ibolyakék. — Gyakori
ab. Starhoni Reitt.

2. Teste aranyos, többé-kevésbé rézszínű, a varrat mentén és az előtor hátának a tövén ibolyaszínű, a 2. közterecske kék és a korong zöld. — Szlovákiából írták le, de nálunk is előfordulhat
[ab. Adameki Bechyné]

3. Szárnyfedői aranyoszöld színűek, olykor rézszínűek, kékes fénnyel, az előtor háta többnyire nem egyszínű. — Nem ritka
ab. evittata Bechyné

4. Teste többnyire egyszínű feketés olajzöld. — Ritka (Bükk hegység, Pécel)
ab. olivaceonigra Fleisch.

Irodalmi adat szerint Magyarországon az ab. subfastuosa Motsch. is előfordul. Ez teljesen kizárt, mert Motschulsky változata egy közép-ázsiai alfajhoz tartozik.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kék mentabogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Chrysolina coerulans

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás