Leírás

Teste rövidebb tojásdad, majdnem kerek, egyszínű rozsdavörös. Az előtor háta finoman és elmosódottan, nem mélyen és sűrűbben pontocskázott, elülső szögletei derék- vagy tompaszögűek, oldalai egyenletesen lehajlók, úgyhogy a keskeny oldalszegély felülről nézve végig jól látható. A szárnyfedők pontozása finomabb. A ♂ valamennyi lábának 1. lábfejíze széles, de rövidebb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, keskenyebb, mint a lábszár vége. 2,8—4 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, északon Dániáig és Dél-Skandináviáig, Közép-Németországig és Lengyelországig, délen Marokkóig és Algériáig, keleten Palesztináig. Magyarországon sokkal ritkább, mint az előző faj, de szórványosan sokfelé előfordul. Tápnövényei Carthamum-, Onopordum- és Scabiosa-fajok (= testacea Gyll., Gyllenhali Capra)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)