Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste rövidebb tojásdad, majdnem kerek, egyszínű rozsdavörös. Az előtor háta finoman és elmosódottan, nem mélyen és sűrűbben pontocskázott, elülső szögletei derék- vagy tompaszögűek, oldalai egyenletesen lehajlók, úgyhogy a keskeny oldalszegély felülről nézve végig jól látható. A szárnyfedők pontozása finomabb. A ♂ valamennyi lábának 1. lábfejíze széles, de rövidebb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, keskenyebb, mint a lábszár vége. 2,8—4 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, északon Dániáig és Dél-Skandináviáig, Közép-Németországig és Lengyelországig, délen Marokkóig és Algériáig, keleten Palesztináig. Magyarországon sokkal ritkább, mint az előző faj, de szórványosan sokfelé előfordul. Tápnövényei Carthamum-, Onopordum- és Scabiosa-fajok (= testacea Gyll., Gyllenhali Capra)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kerek imola-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

Tudományos név:

Sphaeroderma rubidum

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás