Leírás

Teste nagyobb, szélesebb, párhuzamos szélű. Az állkapcsi tapogatók végíze sokkal nagyobb és szélesebb, mint a megelőző íz. A ♀ lábfejízei alul éppúgy szőrözöttek, mint a hímé, nincs rajtuk kopasz középvonal. Az előtor háta több mint kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú, oldalszegélye párhuzamos, elöl hirtelen és nagy ívben elszűkül, oldalpásztáját hátul éles és keskeny mélyedés szegélyezi. A szárnyfedők pontozása egyenletes és finom, a közök finoman pontocskázottak és recézettek, de nem ráncosak. A szárnyfedők vörös oldalszegélye széles, tőszegélye egyenes és épp olyan széles, mint oldalt. Bronzosan fénylő fekete. 6—8,5 mm.

Előfordul Közép-Európától Szibériáig. Magyarországon a síkságon és a dombvidéken elterjedt, nem ritka. Irodalmi adatok szerint tápnövénye Plantago

limbata Fabr.

Változatai:

1. Színe kékesfekete, a szárnyfedők vörös tőszegélye szélesebb, egész hosszának 1/5—1/3-a. Az előtor háta fénytelenebb, mint a szárnyfedők. Közepes termetű (8—9 mm). — Előfordul a szlovákiai Detrekőcsütörtök melegforrásainak közelében. Lehetséges, hogy a magyarországi hévforrások környékén is ez az ökológiai alfaj fordul elő
[ssp. Kavani Bechyné]

2. Teste nagy és széles (7,5—10 mm), hímje fényes, nősténye zsírfényű. A szárnyfedők vörös oldalszegélye és a tőszegélye is szélesebb lehet, szélességének, illetőleg hosszának 1/3-a is. — Előfordul Isztriától Horvátországon át Boszniáig, Hercegovináig és Montenegróig. Horvátországi elterjedése kelet és északkelet irányában még nem tisztázott, és lehet, hogy hazánkban is előkerül
[ssp. Findeli Suffr.]
L. Ádám (1996) - A check-list of the Hungarian caraboid beetles - Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények, 1996. 57. évf. 5-64. old

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó