Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápja a vége felé fekete, a melle és a potroha, valamint a hátulsó combok felső része határozottan fekete, egyébként világos sárgásvörös, de a feje többnyire sötétebb. Teste többnyire szárnyas, válla mégis lekerekített és vállbütyke kiálló. Felülete egyenletesen és finoman pontozott. A ♂ utolsó haslemeze a végén középen gyengén benyomott. A hímvessző csaknem párhuzamos szélű, középen gyengén befűződött, a töve felé szélesebb, a végén fokozatosan és gyengén elszűkül, a hegye lekerekített csúcsban végződik (). 2,3—3,2 mm.

Előfordul csaknem egész Európában. Dél-Európában és Észak-Afrikában 1—1 alfaja helyettesíti. Magyarországon a síkságon és a hegyvidéken egyaránt elterjedt, gyakori. Tápnövénye Echium-, Cynoglossum-, Symphytum-fajok és más érdeslevelű növények

Változatai:

1. Szárnyatlan, teste karcsúbb, vállbütykei laposabbak. Egyebekben olyan, mint a törzsalak. — Előfordul mindenütt a törzsalakkal együtt, gyakori
ab. arctulus Weise

2. Teste szárnyas vagy szárnyatlan, hasa vörös, csápjai és hátulsó combjai is világosabb színűek, legfeljebb barnásvörösek. — Előfordul a Földközi-tenger tájának európai felében, Kisázsiában, Szíriában és a Kaukázusban. Faunaterületünkön Horvátországban szórványosan megtalálható, és irodalmi adatok szerint a Dél-Dunántúlon (Simontornya) is előfordul
ssp. rufulus Foudr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

keskenyhátú kígyószisz-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Longitarsus exsoletus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás