Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor oldalszegélye hátrafelé erősebben keskenyedik, mint előrefelé. Az előtor háta keskenyebb, csak 1/4-ével szélesebb, mint amilyen hosszú. Feje elmosódottan recézett, a homlok pontozása mélyebb és durvább. Az előtor háta durvábban és sűrűbben pontozott, fényesebb. Szárnyfedőin a pontsorok ugyancsak durvábbak, a pontok ritkábban állnak; közterei domborúbbak. A hímvessző sárgásvörös, tövétől előrefelé egyenletesen, egyenesen, nagyon gyengén elkeskenyedik, a vége lekerekített, a vége előtt középen nincs átlátszó ablakfoltja (). Csápjai, lábai sárgák, a csápok vége barna, hátulsó combja többnyire alig sötétebb. 1,2—2 mm.

Előfordul Kelet- és Délkelet-Európában, valamint a Kaukázusban és Kisázsiában. Magyarországon ritka és inkább csak a síkvidék lakója (Bátorliget, Siófok, Zamárdi), de előfordul a hegyvidéken is (Mátra hegység). Rubus- és Fragaria-féléken él
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

keskenyhátú szeder-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Batophila fallax

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás