Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

Feje, gallérja fekete, elülső szárnyának alapszíne világos hamuszürke, amelyet sűrű barna és sötétbarna, keresztirányú vonalkázás borít. A belső keresztvonal alig észlelhető, az árnyékvonal széles, de homályos és több ágra szakadva jelenik meg, a vesefolt homályos, sötét, benne ék alakú fekete foltocskák láthatók. A külső keresztvonal homályos, alig észlelhető, előtte sötét árnyék húzódik, amelynek legsötétebb része a világos, de igen homályos hullámvonalat határolja, a tővonal szaggatott, alig látható, a rojt szürke, töve világosabb. Hátulsó szárnya barnásszürke, a szegélytér széles, sötétebb barna árnyalatú. Fonákja világos, meleg barnásszürke, legsötétebb része a középteret lezáró csík és a szegélytér, a holdfoltok alig észlelhetők (). 38-42 mm.


A palearktikus régió középső sávjában, Ausztriától Dél-Mongóliáig elterjedt fajt Magyarországon -régebbi adatok szerint - Budapesten és Sopronban gyűjtötték; mintegy 4 évtizede nincsenek újabb megfigyelések. Egyetlen nemzedéke VI-VIII. repül. Az imágók száraz, napos, hegyi és dombvidéki réteken repülnek, könnyen felzavarhatók, röptük gyors, de hamar levágódnak a talajra és egymásra csukott szárnyakkal növények alá rejtőznek. A hernyó barna vagy sárgásszürke, hátán széles, sötétbarna, feketével finoman szegélyezett csík fut le, oldalán fehéres, majd sötétbarna szalag követi, ez alatt pedig a légzőnyílások fehér sávban foglalnak helyet. Feje vörösesbarna, fehér csíkokkal és foltokkal. Tápnövényei bükkönyfélék, de főként az Onobrychis viciaefolia (=O. viciifolia? - Kárpáti Marcell).


ludicra Hbn.

Megjegyzés: A füzetben a faj az Eccrita nemhez tartozott. Jelenleg a Lygephila nembe van besorolva. - Kárpáti Marcell
Megjegyzés: A füzetben a Noctuidae családba tartozott, jelenleg az Erebidae családba soroljuk. - Kárpáti Marcell
Forrás: Dr. Gozmány László (1970): Fauna Hungariae 11. füzet Bagolylepkék I. - Noctuidae I.
Védett faj, természetvédelmi értéke: 50 000 Ft.
Forrás: Magyar Közlöny 2015/158.

Források

Magyar nevek:

keskenyszárnyú csüdfűbagoly

Forrás:

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

töviseslábú baltacimbagoly

Forrás:

- Buschmann Ferenc - Szabóky Csaba: Hazai nagylepkéink magyar nevei

Tudományos név:

Lygephila ludicra

Források:

- Buschmann Ferenc - Szabóky Csaba: Hazai nagylepkéink magyar nevei

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Társalgás