Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A potroh haslemezein középen nincs élszerű kiemelkedés. Csápjai vékonyak, meglehetős hosszúak, a ♂ esetében a szárnyfedők közepét elérik, a ♀ csápjai a szárnyfedők tövét messze meghaladják. Felülete egyenletesen és finoman szőrözött (1. alnem: Rhagium s. str.). - Teste fekete, a potroh hasszelvényei középen és utolsó szelvényei egészen vagy oldalt vörösek, a combok töve, a lábszárak a végük kivételével és a lábfejek, valamint a csápok a tőíz kivételével vörösek. A szárnyfedők közepe előtt a varrat felé irányuló ferde, széles harántcsík, és a közepe mögött egy széles, kifli alakú folt szalmasárga, a széles oldalszegély a csúcsig vörösbarna; felülete fényes, durván pontozott. A szárnyfedő rajzolata változékony (25. ábra). 12-22 mm.


Előfordul Európában, Kisázsiában és a Kaukázusban, valamint Algériában. Magyarországon meglehetősen ritka (Budapest, Kőszeg, Sopron környéke). Lárvája főleg lucfenyőben és jegenyefenyőben, kivételesen erdei- és feketefenyőben, bükk, tölgy, mogyoró vagy seprőzanót fájában fejlődik. A bábbölcsőt nem a kéreg alatt, hanem a fában készíti; csak korhadó, kidöntött, kipusztult száraz fában él. Az imágó tavasszal és kora nyáron rajzik, erdőszegélyeken, erdei vágások mentén, tisztásokon a talajon sütkérezik és röpköd. A kifejlett imágót kora tavasszal és télen korhadó fenyőrönkökben lehet találni - Kétcsíkos tövisescincér


bifasciatum FABR.

Változatai:

1. Szárnyfedői feketék, egy ferde harántsáv a közepe előtt, egy széles, kifli alakú folt a közepe mögött szalmasárga. Oldalt hátrafelé szélesedő, széles vörösbarna szegéllyel; emiatt a fekete folt hátrafelé ék alakban elkeskenyedik és a csúcsot sem éri el (26. ábra: A). - Ez a leggyakoribb változat
forma typica

2. Olyan, mint a törzsalak, de a szegély vörös sávja keskeny, a fekete folt a csúcsot eléri (26. ábra: B). - Ritka
ab. latefasciatum PIC

3. A szárnyfedő csúcsa a hátulsó sárga foltig vörösbarna, az elülső és hátulsó sárga folt oldalt a szegély mellett összekötött (26. ábra: C). - Ritka
ab. medionotatum PIC

4. A szárnyfedő a hátulsó sárga folttól a csúcsig sárga-sárgásvörös, oldalszegélye vörösbarna, elöl fekete alapon a sárga harántsáv élesen kirajzolódik (26. ábra: D). - A törzsalak között gyakori
ab. lituratum FÜGN.

5. A szárnyfedő fekete foltja ék alakú, elöl a sárga folt benne jól körülhatárolt, a hátulsó sárga folt hiányzik (26. ábra: E). - Gyakori
ab. unifasciatum MULS.

6. A szárnyfedők egyszínű vörösbarnák, csupán a varrat fekete. - Nagyon ritka, nálunk még nem találták
[ab. ictericum SCHLEICH.]

7. Olyan, mint az előbbi, de a varraton kívül a szárnyfedők keskeny töve is fekete. - Igen ritka
[ab. rufum PRELL]

8. Olyan, mint az ab. ictericum SCHLEICH., de a szárnyfedők bordái többé-kevésbé feketék. - Ritka
[ab. nigrolineatum DON.]

9. Szárnyfedői egyszínű sárgás-vörösbarnák, de a tövük szélesen vagy keskenyebben fekete (26. ábra: H-I). - Ritka
[ab. Simoni BLAIR]

10. Szárnyfedői a tövüktől hátrafelé ék alakban feketék, a fekete foltban nincs sárga rajzolat (26. ábra: G), vagy elöl 1 kis sárga petty van. - Ritka
[ab. infasciatum PIC]

11. Olyan, mint az ab. infasciatum PIC, de a fekete foltban 2 kis sárga petty van (26. ábra: F). - Ritka
[ab. Deyrollei PIC]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017-es találatokat kék színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó