Leírás

Teste fekete, de szárnyfedői téglavörösek, fekete csúccsal és egy nagy, a varrat felé szélesedő harántcsíkkal a közepe mögött , valamint részben vörös potrohhal (♀), vagy világosabb vörösesbarna, keskeny fekete csúcsszegéllyel és elmosódott, keskeny varratszegéllyel, továbbá nagy részben vörös potrohhal (♂). A melltő oldallemezei sűrűn pontozottak, a csípők magasságában nincs tükörfoltja. Szőrözete lesimuló, vörhenyesbarna, alul sárgás. 6,5-11 mm.


Előfordul Európában, Kisázsiától Iránig, valamint Szibériában. Faunaterületünkön elterjedt és közönséges, főleg a hegy- és dombvidék lomberdőiben gyakori. Lárvája különböző lomblevelű fák ágaiban fejlődik. A bogár májustól júniusig repül, főleg xerotherm hegyoldalak erdőszegélyein, virágokon található - Kétöves karcsúcincér


bifasciata O. F. MÜLLER akt.: Stenurella bifasciata - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Strangalia nemhez tartozott. Jelenleg a Stenurella nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Olykor a hímek szárnyfedői teljesen egyszínű sárgásvörösek, vagy legfeljebb a csúcs külső szegélye kissé sötétebb. - A törzsalak között fordul elő (Tihany, Kispöse, Isaszeg)
ab. immaculata PIC ♂

2. Olykor a ♀ szárnyfedőin csak a széles csúcsfolt fekete . - Ritka (Szlovákia: Zólyom)
[ab. apicetriangulata HEYR. ♀]

3. A ♀ szárnyfedőin a csúcsfolt és a harántsáv kiterjedtebb, oldalt összefolyik, úgyhogy a csúcsfolt és a harántsáv között egy kerek, sárga foltot zár közre . - Ritka
ab. Sedakovi MANNH. ♀

4. A ♀ szárnyfedőin a csúcsfolt előtt a varraton egy nagy, körte alakú folt van, amely középig sem ér . - Ritka (Budapest, Tihany)
ab. albarracina WAGNER ♀
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó