Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Teste fekete, de szárnyfedői téglavörösek, fekete csúccsal és egy nagy, a varrat felé szélesedő harántcsíkkal a közepe mögött , valamint részben vörös potrohhal (♀), vagy világosabb vörösesbarna, keskeny fekete csúcsszegéllyel és elmosódott, keskeny varratszegéllyel, továbbá nagy részben vörös potrohhal (♂). A melltő oldallemezei sűrűn pontozottak, a csípők magasságában nincs tükörfoltja. Szőrözete lesimuló, vörhenyesbarna, alul sárgás. 6,5-11 mm.


Előfordul Európában, Kisázsiától Iránig, valamint Szibériában. Faunaterületünkön elterjedt és közönséges, főleg a hegy- és dombvidék lomberdőiben gyakori. Lárvája különböző lomblevelű fák ágaiban fejlődik. A bogár májustól júniusig repül, főleg xerotherm hegyoldalak erdőszegélyein, virágokon található - Kétöves karcsúcincér


bifasciata O. F. MÜLLER akt.: Stenurella bifasciata - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Strangalia nemhez tartozott. Jelenleg a Stenurella nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Olykor a hímek szárnyfedői teljesen egyszínű sárgásvörösek, vagy legfeljebb a csúcs külső szegélye kissé sötétebb. - A törzsalak között fordul elő (Tihany, Kispöse, Isaszeg)
ab. immaculata PIC ♂

2. Olykor a ♀ szárnyfedőin csak a széles csúcsfolt fekete . - Ritka (Szlovákia: Zólyom)
[ab. apicetriangulata HEYR. ♀]

3. A ♀ szárnyfedőin a csúcsfolt és a harántsáv kiterjedtebb, oldalt összefolyik, úgyhogy a csúcsfolt és a harántsáv között egy kerek, sárga foltot zár közre . - Ritka
ab. Sedakovi MANNH. ♀

4. A ♀ szárnyfedőin a csúcsfolt előtt a varraton egy nagy, körte alakú folt van, amely középig sem ér . - Ritka (Budapest, Tihany)
ab. albarracina WAGNER ♀
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Magyar név:

kétöves karcsúcincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos nevek:

Stenurella bifasciata

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Strangalia bifasciata

Forrás:

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.