Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Fekete, a csápok a 3. íztől kezdve barnák, a lábak halványsárgák. Az előtor hátának középvonalát, a pajzsocskát, 1-1 harántos ovális pettyet a szárnyfedők csúcsa előtt (), a homlok elejét, a melloldalakat és a potrohszelvények hátulsó szegélyét sűrű, fehér molyhos szőrözet díszíti. A fej és az előtor háta finoman, a szárnyfedői durván pontozottak, de a pontozás a szárnyfedők végén finom és szórt (). 5-7 mm.

Előfordul Észak-, Közép- és Dél-Európában, faunaterületünkön a Kárpátokban szórványosan és ritkán. Magyarországon nagyon ritka (Baja). Lárvája a kutyabenge (Frangula alnus) és más bengefajok, valamint a fűz vastagabb ágaiban fejlődik. Az imágó május-júniusban jelenik meg, s legtöbbször a tápnövény ágain tartózkodik

bipunctata ZOUBK.

Változatai:

A szőrözet okozta rajzolatváltozatokat a szemlélteti. A változatok közül Magyarországon eddig még egyet se gyűjtöttek, de előfordulásuk lehetséges.

1. ab. concoloripennis ROUBAL (G); 2. ab. Niedli SEKERA (F); 3. forma typica (D); 4. ab. quadripunctata MULS. (E); 5. ab. Heyrovskyi DENES (O); 6. ab. Prokesi DENES (S); 7. ab. Sekerai DENES (J); 8. ab. sexpunctata DEMELT (H); 9. ab. Kocoureki DENES (P); 10. ab. humeralis SEKERA (R); 11. ab. Denesi SEKERA (K); 12. ab. Lekeši SEKERA (L); 13. ab. Podanyi SEKERA (M); 14. ab. octopunctata DENES (I); 15. ab. thoracica SEKERA (Q); 16. ab. conjuncta SEKERA (N).

További változatok:

17. Olyan, mint a törzsalak, de a fejtetőn is van 2 kis fehér szőrfolt. - Ritka
[ab. Perrisi MULS.]

18. Olyan, mint a törzsalak, de a csáp 3. ízének töve vörös, a többi íz barnásvörös. - Ritka (Csehszlovákia: Treben)
[ab. ruficornis DENES]

19. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők nem feketék, hanem barna színűek. - Eddig csak Ausztriából került elő (Bécs mellett, Bisamberg)
[ab. brunnea PODANY]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

kétpettyes kutyabengecincér

Forrás:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

Tudományos név:

Menesia bipunctata

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás