Leírás

A szárnyfedők alapszíne vörösbarna, mellfedői azonban barnásfeketék, 1-1 kisebb folt a vállakon és 1-1 nagy folt a szárnyfedők közepe mögött fekete, de ezek közül a foltok közül egy vagy mindkettő hiányozhat is. Olykor a fekete szín kiterjedtebb, és csak egy keskeny sárgásvörös folt van a csúcson, vagy még az is eltűnik. A szárnyfedők pontsorai finomabbak, a belsők sem teljesen szabályosak. A 3 utolsó haslemeze középen alig benyomott, csak lapos, de nem gödörszerű. Az előtor oldala majdnem egyenes, korongja kevésbé gömbölyű. 4-6 mm.

Euroszibériai faj, Magyarországon mindenütt nagyon közönséges. Különféle lomblevelű fákon és cserjéken él, legközönségesebb azonban a tölgyön.

Változatai:

1. A szárnyfedők egyszínű vörösbarna színűek, nincs fekete foltjuk. - Előfordulása faunaterületünkön is várható
[ab. immaculatipennis Pic]

2. A szárnyfedőkön 1-1 fekete vállfolt van (). - Magyarországról még nem mutatták ki, de előfordulása várható
[ab. subimmaculatus Pic]

3. A szárnyfedők közepe mögött van csak 1-1 fekete folt (). - Előfordulása várható
[ab. Agnani Pic]

4. A vállfolton kívül egy nagyobb kerek vagy harántos folt is van a szárnyfedők közepe mögött (). - Ez a legközönségesebb
forma typica

5. Olyan, mint a törzsalak, de a hátulsó fekete folt előrefelé megnyúlt, és majdnem eléri a vállfoltot (). - A törzsalak közt szórványosan mindenfelé előfordul (= bimaculatus Trella)
ab. bimacula Csiki

6. A szárnyfedők hátulsó foltja eléri a vállfoltot. A szárnyfedők korongja többnyire fekete, csak köröskörül sárga ().- Gyakori
ab. sanguinolentus Scop.

7. A szárnyfedők alapszíne fekete, de a varrat és 1 vele összekötött folt a csúcson sárgásvörös (). – Ritka
ab. suturatus Trella

8. Fekete, de a tőszegély mellett és a csúcson van világos folt (). – Ritka
ab. quadrinotatus H.-Schäff.

9. Fekete, csak a szárnyfedők csúcsán van vörösbarna folt (). – Ritka
ab. Thomsoni Weise

10. Teljesen fekete. - Igen ritka
ab. clericus Seidl.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó