Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, a 2 mm-t meghaladja. Teste vörösessárga, feje sötétebb vörös, a felső ajak, valamint egy keskeny varratsáv a szárnyfedőkön fekete. A varratsáv sem a pajzsocskát, sem a varratszögletet nem éri el. Fekete még a mell és a potroh, valamint a hátulsó combok vége. Homlokdudorai a fejtető felé gyengén határoltak, homloka recézett és homályos fényű. Az előtor háta a szárnyfedőkhöz viszonyítva kicsi, szárnyfedői szélesek és laposak. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége előtt gyengén kiszélesedik, majd fokozatosan elszűkül és a középen kis befűződött gömböt visel (). 2—2,2 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, északon a Skandináv-félszigeten, délen Franciaországig, Szardíniáig, az egész Balkán-félszigeten. Kisázsiában, a Kaukázusban és keleten Közép-Ázsiáig. Magyarországon elterjedt és gyakori: nedves réteken, lápos helyeken fordul elő. Tápnövénye a Lythrum salicariae
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kétszínű füzény-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Aphthona lutescens

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás