Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, a 2 mm-t meghaladja. Teste vörösessárga, feje sötétebb vörös, a felső ajak, valamint egy keskeny varratsáv a szárnyfedőkön fekete. A varratsáv sem a pajzsocskát, sem a varratszögletet nem éri el. Fekete még a mell és a potroh, valamint a hátulsó combok vége. Homlokdudorai a fejtető felé gyengén határoltak, homloka recézett és homályos fényű. Az előtor háta a szárnyfedőkhöz viszonyítva kicsi, szárnyfedői szélesek és laposak. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége előtt gyengén kiszélesedik, majd fokozatosan elszűkül és a középen kis befűződött gömböt visel (). 2—2,2 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, északon a Skandináv-félszigeten, délen Franciaországig, Szardíniáig, az egész Balkán-félszigeten. Kisázsiában, a Kaukázusban és keleten Közép-Ázsiáig. Magyarországon elterjedt és gyakori: nedves réteken, lápos helyeken fordul elő. Tápnövénye a Lythrum salicariae
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kétszínű füzény-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Aphthona lutescens

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás