Nincsenek még felhasználói találatok

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az előtor háta szélesebb, mint amilyen hosszú, oldalt az elülső harmadban többnyire jól látható tompa dudorral . Feje a szemek előtt rövid és széles . A felület pontozása finom és elmosódott, a szárnyfedők pontjai kissé ráspolyszerűek. A szárnyfedők és a mell, valamint a csápok feketék, szárnyfedői gyenge kékes fénnyel, feje, előtora, potroha és lábai sárgásvörösek, de a lábszárak csücske, valamint a lábfejei sötétek. 7,5-15 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európában, Délnyugat-Ukrajnában és a Kaukázuson túl. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé előfordul, különösen az alacsonyabb hegyvidék és dombvidék lomblevelű erdőiben, főleg xerotherm helyeken. Lárvája különböző lomblevelű fákban (tölgy, bükk, szil, vadgesztenye) fejlődik. Az imágó vagy a fák lombozatán, vagy virágzó cserjéken található május végétől júliusig.


revestita L. akt.: Pedostrangalia revestita - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Strangalia nemhez tartozott. Jelenleg a Pedostrangalia nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Szárnyfedői is egyszínű sárgásvörösek - A törzsalaknál nem ritkább, vele együtt fordul elő (= ferruginea MULS.)
ab. rubra FOURCR.

2. Szárnyfedői a tövükön feketék, a folt hátul elmosódott, majd vörösessárgák; egyebekben olyan, mint a törzsalak. - Ritka
ab. diversipennis K. DAN.

3. Feje és előtora fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, hasa fekete, lábai sötétebbek, mint a törzsalak esetében. - Ritka (Budapest, Leányfalu, Siófok)
ab. labiata MULS.

4. Olyan, mint a törzsalak, de a fekete szárnyfedőkön elöl 1-1 nagy és elmosódott vörösesbarna folt van. - Ritka (Budapest)
ab. rufonotata PIC

5. Olyan, mint a törzsalak, de a fekete szárnyfedők oldalszegélye, főleg a váll mögött sárgásvörös. - Ritka (Zágráb)
[ab. rufomarginata MULS.]

6. Teste teljesen fekete, csak a szájrészek sárgák. - Igen ritka (Budapest)
ab. fulvilabris MULS.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Magyar név:

kétszínű karcsúcincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

Tudományos nevek:

Pedostrangalia revestita

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

Strangalia revestita

Forrás:

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.