Leírás

Az előtor háta és a szárnyfedők sárga színűek, de az előtor töve, valamint a szárnyfedők varrata, oldalszegélye és csúcsszegélye fekete. A csápok töve, az elülső és középső combok vége, az elülső és középső lábszárak, olykor a hátulsó lábszárak is részben világos színűek. Feje csupasz, gyengén fénylő. Az előtor háta és a szárnyfedői fényesek. 3—4 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Balkán-félszigeten és Olaszországban. Magyarországon a száraz, füves erdőszegélyeken, pusztafüves lejtőkön elterjedt és helyenként gyakori. Tápnövényei különböző Genista-fajok és a Sarothamnus scoparius (= nigrofasciatus auct. non Goeze)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)