Leírás

A perem a hátoldalra hajlik, keskeny, belső szegélye homorúan ívelt (29. ábra). A szélső tarajok olyan messze végződnek a peremtől, mint annak szélessége. Tojásdad, barna, fekete foltos poloska (29. ábra). A fej, a csáp 1., 2. és 4. íze, valamint az előhát fekete. A fejen nincsenek tövisek. A peremek sárgák vagy barnák, a tarajok nagyon alacsonyak, a szélsők rövidek. Az előhát nyúlványának vége sötét, előtte a tarajok mentén 3 világos folt van. A radiusmedián 2 sötét sáv húzódik, ezek áthaladnak a középmezőn, és elérik a cubitust. A hártyán is van 1 elmosódó sötét folt. A szegélymező 1-, elöl és a középmező mögött szabálytalanul 2-soros. A comb töve fekete, a vége sárgásbarna. 2,6-3,3 mm.


Euroszibériai faj, hazánkban mindenfelé előfordul, igen közönséges. Parlagokon, legelőkön, szántókon, gyomtársulásokban él. Tápnövényei az orvosi atracél (Anchusa officinalis), a közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale), a magas kígyószisz (Echium italicum = altissimum), a terjőke-kígyószisz (E. vulgare), a farkasszem (Lycopsis arvensis), a tüdőfű (Pulmonaria) és a nadálytő (Symphytum). Kifejletten telel át, az áttelelt nemzedék márciustól rajzik, leginkább májusban. Második nemzedéke júliustól szeptemberig található - kígyószisz-csipkéspoloska


echii (SCHRANK, 1781)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó