Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A perem a hátoldalra hajlik, keskeny, belső szegélye homorúan ívelt (29. ábra). A szélső tarajok olyan messze végződnek a peremtől, mint annak szélessége. Tojásdad, barna, fekete foltos poloska (29. ábra). A fej, a csáp 1., 2. és 4. íze, valamint az előhát fekete. A fejen nincsenek tövisek. A peremek sárgák vagy barnák, a tarajok nagyon alacsonyak, a szélsők rövidek. Az előhát nyúlványának vége sötét, előtte a tarajok mentén 3 világos folt van. A radiusmedián 2 sötét sáv húzódik, ezek áthaladnak a középmezőn, és elérik a cubitust. A hártyán is van 1 elmosódó sötét folt. A szegélymező 1-, elöl és a középmező mögött szabálytalanul 2-soros. A comb töve fekete, a vége sárgásbarna. 2,6-3,3 mm.


Euroszibériai faj, hazánkban mindenfelé előfordul, igen közönséges. Parlagokon, legelőkön, szántókon, gyomtársulásokban él. Tápnövényei az orvosi atracél (Anchusa officinalis), a közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale), a magas kígyószisz (Echium italicum = altissimum), a terjőke-kígyószisz (E. vulgare), a farkasszem (Lycopsis arvensis), a tüdőfű (Pulmonaria) és a nadálytő (Symphytum). Kifejletten telel át, az áttelelt nemzedék márciustól rajzik, leginkább májusban. Második nemzedéke júliustól szeptemberig található - kígyószisz-csipkéspoloska


echii (SCHRANK, 1781)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

kígyószisz-csipkéspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos nevek:

Dictyla echii

Források:

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Monanthia echii

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.