Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Testhossza: 8-9 mm. Előhátán (14. ábra: B) 12-14 világos, legalább hátulsó részükön meglehetősen szabályosan lefutó barántsáv húzódik.
Félfedőjének (14. ábra: E) világos rajzolata legalább elülső részén összefolyó, hullámos vonalakat alkot. Előtorán és félfedőjén a világos rajzolat, ha nem is élesen, uralkodik a sötét alapszín fölött. Hímjének homlokgödre kicsiny, sekély. Palájának (13. ábra: D) tövi része párhuzamos szegélyű, csúcsa előtt kiszélesedik és széles ívben hajlik le az alsó szegélyhez; az oldaltövisek száma kevesebb, mint 30, általában 24-25. Strigilje (15. ábra: H) megnyúlt ellipszis alakú, 6 fésűs lemezkesorból áll. 8-9 mm.


Egész Európában elterjedt. Hazánkban már sokfelé gyűjtötték, de mindenütt csak síkvidékeken; Magyarországon kimondottan síkvidéki állat. Szikes vizeink egyik gyakori búvárpoloska-faja.


affinis LEACH
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kis búvárpoloska

Forrás:

- Csongor Győző: Szeged és a környező területek vízi Hemiptera fajainak ökológiája és elterjedése - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956

Tudományos név:

Corixa affinis

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás