Leírás

Testhossza: 8-9 mm. Előhátán (14. ábra: B) 12-14 világos, legalább hátulsó részükön meglehetősen szabályosan lefutó barántsáv húzódik.
Félfedőjének (14. ábra: E) világos rajzolata legalább elülső részén összefolyó, hullámos vonalakat alkot. Előtorán és félfedőjén a világos rajzolat, ha nem is élesen, uralkodik a sötét alapszín fölött. Hímjének homlokgödre kicsiny, sekély. Palájának (13. ábra: D) tövi része párhuzamos szegélyű, csúcsa előtt kiszélesedik és széles ívben hajlik le az alsó szegélyhez; az oldaltövisek száma kevesebb, mint 30, általában 24-25. Strigilje (15. ábra: H) megnyúlt ellipszis alakú, 6 fésűs lemezkesorból áll. 8-9 mm.


Egész Európában elterjedt. Hazánkban már sokfelé gyűjtötték, de mindenütt csak síkvidékeken; Magyarországon kimondottan síkvidéki állat. Szikes vizeink egyik gyakori búvárpoloska-faja.


affinis LEACH
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)