Leírás

Az előtor háta gömbölyű, tövében a harántbenyomat nem élesen határolt, de pontozva ráncolt, az előtor korongja szórtan és egyenetlenül pontozott (1. alnem: Carilia MULS. = Neogaurotes PODANY). - Teste szurokfekete, potroha vörös, szárnyfedői acélkék, kék vagy zöldeskék színűek. Szárnyfedői durván pontozottak, kevéssé ráncoltak. A homlok közepén vörös folt van . 9-12,2 mm.


Előfordul Észak- és Közép-Európában. Faunaterületünkön a Kárpátokban gyakori, Magyarországon eddig csak Sopronból (Tolvajárok) ismerjük. Lárvája a jegenyefenyő száraz kérge alatt fejlődik olyan helyeken, ahol a fatörzseket jól éri a nap; bábozódni a talajba vonul. A bogarak június-augusztusban rajzanak és főleg ernyősvirágokon gyakoriak (= nigricollis BIELZ)


virginea L. akt.: Carilia virginea - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Gaurotes nemhez tartozott. Jelenleg a Carilia nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Szárnyfedői nem zöldeskék vagy kék, hanem ibolyakék színűek. - A törzsfaj között nem ritka
[ab. violacea DE GEER]

2. Szárnyfedői feketéskék vagy fémesfekete színűek. - A törzsfaj között ritka
[ab. vidua MULS.]

3. Az előtor hátán vöröses foltok vannak, különben olyan, mint a törzsfaj. - Nem ritka
[ab. notaticollis PIC]

4. Az előtor háta teljesen vörös, vagy csak a szegélyei feketék. - A törzsalakkal együtt található, de ritka, Dél-Európában gyakoribb
[ab. thalassina SCHRANK]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó