Leírás

A fekete varratszegély a tövéig párhuzamos, többnyire olyan széles, mint maga a sárga sáv, hozzávetőlegesen az 5. pontsorig terjed, a tövén egyáltalán nem, vagy csak igen gyengén szűkül el (). Lábszárai nagyrészt sötétek. Az első 4 csápíz sárga. Feje és az előtor háta zöldes-bronzos fémfényű. Homloka és a fejtető erőteljesen és szórtan pontozott, az előtor háta és szárnyfedői durván és sűrűn pontozottak, a szárnyfedők pontozása sorokba rendezett. A hímvessző megnyúlt, párhuzamos szélű, a vége felé kerekítve elszűkül, maga a vége középen kis hegybe kihúzott, felül harántosan recézett, alul sima. 1,5—1,8 mm.

Csaknem az egész palearktikus régióban elterjedt, mindenütt nagyon közönséges, de nem ez a fő kártevő. Nemcsak keresztesvirágúakon fordul elő, hanem a gabonavetésekben, különösen tavaszi árpán is. Hogy az árpán kárt okoz-e, még tisztázásra szorul. Magyarországon ez a legközönségesebb faj
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)