Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők nem egészen szabályos pontsorai elöl durvák, hátrafelé sokkal finomabbak, a pontsorok a csúcsot nem érik el, ott már csak nagyon finoman és rendezetlenül pontozott. Közterecskéi nagyon finoman és elmosódottan pontocskázottak, simák és fényesek. Feje, az előtor háta és a lábai, valamint a csápok töve vörösbarna, a fejtető azonban szurokbarna, olykor lábai is kissé sötétebbek. A szárnyfedői élénkkék színűek (). 3—3,5 mm.

Előfordul egész Közép-Európában keleten a Kaukázusig. A Földközi-tenger mellékén és a Közel-Keleten alfajai helyettesítik. Magyarországon a 3 faj között a legritkább, de országszerte előfordul. Tápnövényei különböző Althea-fajok közül kerülnek ki — Kis mályvabolha

Változatai:

1. Szárnyfedői bronzfényű sötétzöld színűek. — Sokkal gyakoribb, mint a törzsalak
ab. aenescens Weise

2. A fejtető egyszínű vörös. — Ritka (Debrecen, Jánk, Zimony, Pakrac)
ab. flaviceps Csiki

3. Az előtor háta kisebb-nagyobb terjedelemben és a feje is szurokbarna. — Előfordul szórványosan a törzsalak között és nem ritka
ab. picicollis Heikert.

4. Karcsúbb és laposabb, mint a törzsalak, az előtor háta és a lábai egyszínű sárgásvörösek, az előtor hátának oldalai erősebben kerekítettek. Szárnyfedői kék, ibolya vagy zöld színűek. — Előfordul a Földközi-tenger mellékének nyugati felében és az Adriai-tenger mentén (Buccari). Irodalmi adat szerint Magyarországon is előkerült (Simontornya), de ez az adat alig valószínű
ssp. semirufa Küst.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kis mályvabolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Podagrica malvae

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás