Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Valamennyi karomíz vége kétoldalt 1—1 kis fogacskába kihúzott (). Az előtor háta a töve előtt párhuzamos, hátrafelé gyengén elszűkül, előrefelé széles ívben gyengén elkeskenyedik, duzzadt oldalpásztája előrefelé határozottan kiszélesedik, erősen domború, korongja lapos és alig van valamivel magasabban, mint az oldalpászta (). Szárnyfedői többnyire durvábban pontozottak, s emiatt fénytelenebbek. 7,5—10 mm.

Előfordul majdnem az egész holarktikus tájban. Magyarországon ritka és csak a magasabb középhegységeinkben fordul elő (Kőszeg, Pilisi-hegyek, Börzsöny hegység, Bükk hegység, Zempléni-hegyek). Elsősorban különböző Populus-fajokon, de olykor Salix-féléken is megtalálható — Kis nyárlevelész
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kis nyárlevelész

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Chrysomela tremulae

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Chrysomela tremula

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

Társalgás