Leírás

Valamennyi karomíz vége kétoldalt 1—1 kis fogacskába kihúzott (). Az előtor háta a töve előtt párhuzamos, hátrafelé gyengén elszűkül, előrefelé széles ívben gyengén elkeskenyedik, duzzadt oldalpásztája előrefelé határozottan kiszélesedik, erősen domború, korongja lapos és alig van valamivel magasabban, mint az oldalpászta (). Szárnyfedői többnyire durvábban pontozottak, s emiatt fénytelenebbek. 7,5—10 mm.

Előfordul majdnem az egész holarktikus tájban. Magyarországon ritka és csak a magasabb középhegységeinkben fordul elő (Kőszeg, Pilisi-hegyek, Börzsöny hegység, Bükk hegység, Zempléni-hegyek). Elsősorban különböző Populus-fajokon, de olykor Salix-féléken is megtalálható — Kis nyárlevelész
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó