Figyelmetekbe ajánlom a következő blogot: 8 lábú haverock

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 7)

Találatok

1. oldal (1 - 4 / 4)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2019-08-31 Károlyi Balázs
bkarolyi
Károlyi Balázs 1 2 arrow_drop_down
2019-08-29 Kiss Tamás
drymar
Kiss Tamás 1 2 arrow_drop_down
2019-08-01 Varga Szabolcs
vargasz
Varga Szabolcs 1 1 arrow_drop_down
2018-05-29 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, a 2018 zöld, a 2019-es találatok narancs színnel vanna jelölve. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.

Leírás

GALLERIIDAE — GALÉRIÁS MOLYOK
Fejüket előre simított szőrzet borítja, amely arcukon kúp alakú csomóvá áll össze. Nyelvük rövid, de rendszerint jól fejlett, ajaktapogatójuk hossza változó, a nőstényé általában igen hosszú, előre meredő, szőrös, a hímé viszont csökevény es és kicsi. Állkapcsi tapogatójuk vékony és fonálszerű; gyér, rásimuló szőrzet borítja. Csápostoruk egyszerű, a tőízet rendszerint pikkelyek vastagítják meg. Testük zömök, vaskos, erős. Elülső szárnyuk rendszerint megnyújtott, kissé kiszélesedő. A sejt egyes nemek fajain igen nagy, főleg a hímeken, több nem esetében pedig nyitott. Mintázatuk egyszerű, 1—2 kereszt- vonalból és pettyből áll. Hátulsó szárnyuk szélesebb, mint az elülső, csúcsa kihegyezett. A hátulsó szárnyak felületén a cubitalis(hónaljtőér)és a belsőér között a tőnél erős szőrfésű emelkedik ki a szárny síkjából. Egyes nemeken az elülső szárny fonákján a tőhöz közel nagy szőrpamacs látható. A szárnyak rojtja kicsi.
A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonza őket. A hernyók gyengén sörtézettek, a pigment majdnem teljesen hiányzik róluk. Több nem fajai előszeretettel méhfélék viaszában élnek, és a kaptárakban olykor tetemes kárt okoznak (kis és a nagy viaszmoly). A bábozódás vastag kokonban történik, olykor társasan.
---------------------------------------------------------
Fejének előreboruló szőrözete arcán is lesimított. Mindkét ivar csápja egyszerű, tőízük erősen megvastagodott. Ajaktapogatója igen kicsi, a hímé alig észlelhető, a nőstényé nem hosszabb, mint a szem átmérője, elállóan szőrözött. Állkapcsi tapogatója kicsiny (86. ábra: B—C).
Elülső szárnya megnyúlt tojás alakú,hátulsó szárnya széles, megnyúlt, kissé szögletes.
A nem csak 1 fajt ölel fel. Hazánkban mindenütt előfordul. A lepke szürkületkor repül, főleg a kaptárak körül tartózkodik. Hernyója a kaptárak viaszában él. Inkább a régi, mint a friss viaszt kedveli, tömegesen jelenik meg, és akkora károkat okoz, hogy a méhek is elhagyják a kaptárt.
Szárított gyümölcsön és rovartetemeken is megél. Fehér kokonban bábozódik, rendszerint közel a kaptár bejáratához.
— — Feje okkersárga, elülső szárnya zsírosan csillogó világos barnássárga, minden rajzolat nélkül. Hátulsó szárnya fehéresbarna (86. ábra: D).
Repülési ideje (valószínűleg 2 egymásba olvadó nemzedék) IV— X.
Hímje 15— 18mm
nősténye 16—22 mm.

/170.oldal/

Dr. Gozmány László (1963): Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

kis viaszmoly

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Tudományos név:

Achroia grisella

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Társalgás