Leírás

Fekete, felül zsírfényű, alul gyengén fénylő, finom, sárgás szőrözettel fedett. Az előtor háta harántos, oldalt szögletesen kiszélesedett, finoman szemecskézett és sűrűn, mélyen pontozott, korongján szabálytalan bemélyedésekkel. Szárnyfedői finoman és sűrűn pontozottan szemecskézettek, 2-4 hosszanti bordával, vagy azok nyomaival, a bordák között szabálytalan, gyenge benyomatokkal (). 8-23 mm.


Előfordul Európától Japánig szinte az egész palearktikus tájban, s faunaterületünkön a hegy- és dombvidék fenyveseiben. Lárvája () az erdei és feketefenyő, valamint a lucfenyő rönkjeiben, száraz törzseiben fejlődik. A bogár április végétől júliusig található, nappal többnyire száraz kéreg alatt, vagy a kéreg repedéseiben bújik meg - Komor fenyőcincér


striatum L.

Változatai:

1. Olykor a szárnyfedők világosabb vagy sötétebb barna, elmosódott oldalszegéllyel. - A törzsalak közt ritkább (Budapest, Berhida, Balatonendréd)
ab. limbatipenne PIC

2. Szárnyfedői egyszínű barnák vagy vörösesbarnák. - A törzsalakkal együtt gyakori
ab. agreste FABR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba