Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Hátulsó lábának 2. lábfejíze teljesen vagy majdnem teljesen sötétbarna, illetve feketésbarna (); hímjének homlokgödre () igen határozott, mélyen benyúlik a szemek közé, élesen ívelt szegélyben végződik, harántléc nem osztja ketté. Sötétebb vagy világosabb barna, feje, lábai és nőstényének hasoldala sárga. Előhátá­nak és félfedőjének színe aszerint változik, hogy világos, legtöbbször sárga harántsávjai mennyire szélesek, illetve keskenyek. Az előbbi esetben - s ez a gyakoribb - a világos szín uralkodik a sötét alapszín fölött. Coriumán a sötét példányokon 2-3, a világosakon 1-2 sötét hosszanti sáv ismerhető fel; a belső szegély mentén húzódó a legkifejezettebb és mindig felismerhető, vevésbé kifejezett a costalis szegély menti, legkevésbé tűnik szembe a kettő között levő. Erősen rovátkolt előhátán () legtöbbször 8, többnyire szabályos lefutású világos harántsáv húzódik, amelyek szélesebbek, mint sötét közeik. Az előhát oldalszögletei lekerekítettek, s középső hosszanti tarajának elülső része jól felismerhető. Félfedőjén () a rajzolat szabálytalan (innen a faj régi neve), összefüggő harántsávjai nincsenek; teljesen sima, legföljebb igen finoman pontozott, fényes. Hímjének palája () keskeny, egy sorban 27-33 oldaltövise van. Strigilje () nagyon kicsiny, háromszögbe hajló ovális, 3 egységes fésűs lemezkesorból áll. 5-6 mm.


Az egész palearktikus régióban elterjedt. Magyarországon is mindenütt található, a leggyakoribb búvárpoloska-fajunk. A legkülönbözobb típusú álló- és lassan folyó vizekben, szikesekben otthonos. Elsősorban jól átvilágított, sekély vizekben fordul elő (= hieroglyphica DUF.) - közönséges búvárpoloska


lateralis LEACH
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

közönséges búvárpoloska

Forrás:

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

rovátkolt búvárpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Sigara lateralis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Sigara hieroglyphica

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Társalgás