Leírás

Hátulsó lábának 2. lábfejíze teljesen vagy majdnem teljesen sötétbarna, illetve feketésbarna (19. ábra: B); hímjének homlokgödre (22. ábra: A) igen határozott, mélyen benyúlik a szemek közé, élesen ívelt szegélyben végződik, harántléc nem osztja ketté. Sötétebb vagy világosabb barna, feje, lábai és nőstényének hasoldala sárga. Előhátá­nak és félfedőjének színe aszerint változik, hogy világos, legtöbbször sárga harántsávjai mennyire szélesek, illetve keskenyek. Az előbbi esetben - s ez a gyakoribb - a világos szín uralkodik a sötét alapszín fölött. Coriumán a sötét példányokon 2-3, a világosakon 1-2 sötét hosszanti sáv ismerhető fel; a belső szegély mentén húzódó a legkifejezettebb és mindig felismerhető, vevésbé kifejezett a costalis szegély menti, legkevésbé tűnik szembe a kettő között levő. Erősen rovátkolt előhátán (21. ábra: A) legtöbbször 8, többnyire szabályos lefutású világos harántsáv húzódik, amelyek szélesebbek, mint sötét közeik. Az előhát oldalszögletei lekerekítettek, s középső hosszanti tarajának elülső része jól felismerhető. Félfedőjén (21. ábra: D) a rajzolat szabálytalan (innen a faj régi neve), összefüggő harántsávjai nincsenek; teljesen sima, legföljebb igen finoman pontozott, fényes. Hímjének palája (24. ábra; A) keskeny, egy sorban 27-33 oldaltövise van. Strigilje (22. ábra: E) nagyon kicsiny, háromszögbe hajló ovális, 3 egységes fésűs lemezkesorból áll. 5-6 mm.


Az egész palearktikus régióban elterjedt. Magyarországon is mindenütt található, a leggyakoribb búvárpoloska-fajunk. A legkülönbözobb típusú álló- és lassan folyó vizekben, szikesekben otthonos. Elsősorban jól átvilágított, sekély vizekben fordul elő (= hieroglyphica DUF.) - közönséges búvárpoloska


lateralis LEACH
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)