Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta a harántbarázdában a töve előtt középen sima és fényes, nem pontozott (), legfeljebb középen van egy nagyobb gödröcskeszerű pont. A harántbarázda oldalt durván pontozott és előrefelé is határozott határa van; korongja durván, de nagyon szórtan pontozott. Színe sötétebb zöldeskék, nagyon ritkán égszínkék vagy ibolyás fényű, lábszárai és lábfejízei feketék. A szárnyfedőkön a 2. és a 4. közterecske valamivel szélesebb, közterecskéi simák. 3—4 mm.

Euroszibériai faj, amely faunaterületünkön is általánosan elterjedt, és az egyszínű kék, feketelábú fajok közt a leggyakoribb. Vizenyős réteken Cirsium-fajokon él, más adatok szerint a Triticum aestivum is tápnövénye (V—VII.) (= cyanella Payk., Reitt. non L.)

lichenis Voet

Változata:

1. Színe ércesen fénylő fekete vagy teljesen fekete. — A törzsalakkal együtt fordul elő, de ritka (= obscura Steph.)
ab. nigra Delh.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

közönséges fehérítőbogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Oulema gallaeciana

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás